Post Reply 
Kutumba sabhyula gumpu dengudu sex kathallu
28-11-2018, 02:39 PM
Post: #31
“ఏయ్ పెళ్ళామా ఏమన్నావు ఏమన్నావు. అచ్చం మా అమ్మలా అన్నావు.అబ్బా నీమాటలు వింటుంటే నా మనస్సు నామొడ్డ నా మాట వినడం లేదు. మళ్ళి అనవే మా అమ్మలా అనవే”అంటు శ్రీను పెళ్ళాం గుద్దలమీద చల్లుచల్లు మని చరిచాడు. మొగుడికి తల్లిని దెంగాలని ఎంత మోజుపడుతున్నాడో అర్థమైంది. “మొగుడా తప్పక నీ పక్కలో నీయమ్మ ను పండభెట్టి నేనే దగ్గరుండి మీ శోభనం చేస్తా .. అంతవరకు నన్నే నీయమ్మయనుకో నా పూకు పచ్చడి పచ్చడి చెయ్యరా” యని మనస్సులో అనుకుని ,గొంతు సవరించుకుని,అత్తలా మార్చి

“నాన్నా!!,నా కన్నా!! నాముద్దుల కొడకా ! నాబంగారు కొండ!! శ్రీను” అంది గారాబంగా,మత్తుగా,మైకంగా.
“ఏమ్మా”
“కన్నా! నాముద్దుల కొడకా, అమ్మను బట్టలిప్పావు సోఫాకు వొంగోబెట్టావు. వొంగోబెట్టి వెనుక నుండి నీ బారు మొడ్డను అమ్మ పూకులో దిగేసావు. మరి అమ్మ పూకులో మొడ్డను దిగేసిన కొడకా. దెంగకుండా అలావుండిపోయ్యా వెమిటిరా నా కొడకా.కింద వేడెక్కిన నీ అమ్మ పూకు, నీ మొడ్డ వూపుడుకై ఆరాట పడుతున్నది.”
“అమ్మా”
“వూఉ”
“అమ్మా నీవు మోజుగా కొడకా! కన్నా! అమ్మపూకు దెంగరా!నాపుట్ట తేనె కార్పించరా అని మోజుగా అడగవే నా లంజ అమ్మ”
“ఒరేయ్ కొడకా! నాముద్దుల కన్నా దెంగరా నీ కన్నతల్లికి కడుపోచ్చేలా దెంగరా . నాకోడలు సవితి సుభద్ర కన్న నాకే ముందు కడుపు రావాలి. నాకోడలు చూస్తుండగా నిన్ను నాపుట్టిన బిడ్డను చెరో పక్కన వేసుకుని పాలు తాపుతా. హు అబ్బా! హ్హహ్హహఆఆ!! రారానా పూకురోలు బద్దలై పోవాలా నీమొడ్డ రోకలి పోట్లకు.దెంగు దెంగు దెంగు దెంగు.ఏరా అమ్మ దెంగరా అంటే కాని దెంగవా, నన్ను అడక్కుండానే నాపూకులో తాటిమట్టంటి మొడ్డను దూర్చావుకదరా. హుహు హు దెంగరా. అమ్మ పూకులో మొడ్డ దూర్చి అమ్మను లంజను చేసావు కదరా లంజాకొడకా”
తల్లిని అనుకరిస్తూ పెళ్ళాం మాట్లాడుతుంటే శ్రీనుకు హాయిగా వుంది. పెళ్ళాం నడాన్నిబలంగా పట్టుకుని అమ్మను తలచుకుంటు “గుభి గుభి గుభి”మని ఆయసపడుతూ గుద్దుతున్నాడు.”అమ్మ నా మొగుడా అమ్మ మీద బాగానే మోజుందీరా. అమ్మను తలచుకుంటు బాగానే గుటిస్తున్నావురా.”అనుకుంది సుభద్ర ఎదురుగున్న రెండు జంటలను మరిచి మొగుడు పెళ్ళాం అమ్మా కొడుకు అవతారాలెత్తి కుమ్మేసుకుంటు రతిసాగర మదనం కావిస్తున్నారు.
“ఒరేయ్ కన్నా! నడుం పట్టుకుని అమ్మ పూకులో బాగానే పోట్లు వేస్తున్నావు. మరి అమ్మ సళ్ళు ఎవ్వరొచ్చి పిసకాలి. నా మొగుడోచ్చి పిసకాలా, లేక నీ పెళ్ళాం రంకు మొగుల్లోచ్చి పిసుకుతారా.ఒరేయ్ నాకొడకా!! నారంకు మొగుడా! పిసకరా అమ్మ సళ్ళు . పిసుకుడు సళ్ళల్లో పాలు కారాలి నాకొడకా .. దెంగు దెంగు .. అమ్మా.. నాకొడకా అమ్మతోనే అమ్మా ఆఆఆ ఆఆఆ యని పిస్తున్నావు కదరా.. హాహాహా అమ్ మా కుమ్ము కుమ్ము.” పిచ్చిపిచ్చిగా కలవరిస్తున్నది సుభద్ర. అమ్మను తలచు కుంటు పెళ్ళాన్ని కుమ్ముతున్నాడు. శ్రీదేవి యవ్వనంలో ఉన్నప్పుడు ఆమెను ఉహించుకుని పెళ్ళాని దెంగిన అభిమానులు లక్షల్లో ఉన్నారు.
రాము, కృష్ణ వరసెట్టి అమ్మలను మార్చుకుని మార్చుకుని దెంగుతున్నారు. అమ్మలకు కొడుకుల దెబ్బలకు పూకు కండరాలు పులిసి పోతున్నాయి. రాము యశోదను, కృష్ణ అమ్మ జయను ముందుకు వొంగి సళ్ళను సంకల కిందుగా పట్టుకుని కస బిసపిసుకుతూ విడుపు లేకుండా దెంగుతున్నారు. అమ్మలు అంత్య దశకు వచ్చారు. “వుమ్ మా మా నాకయ్యి పోవచ్చిందిరా కన్నా!!. బలంగా నాలుగు దెబ్బలేసి నీ రసాలను నా బొక్కలో కార్చారాఅమ్ మా అబ్ బాబా” ఇంక నాలుగు దెబ్బలు బలంగా వేస్తే నాకు కారిపోద్ది. హహహః” అన్నారు అక్కా చెల్లెలు కూడ బల్కున్నట్లు ఒకేసారి.
రాము ,కృష్ణలు అమ్మల నడుములను బలంగా పట్టుకుని దభి దభిమని కుమ్ముతున్నారు.
“కన్నా బంగారు!.నా జ్జికన్నా!!..నాబంగారుకొడకా!!!.. నాకయిపోపోపోపోపోపోయియియియియియియిందిదిఈఈఈఈ” అని ఇద్దరు తల్లులు కాళ్ళు, చేతులు చాపి బోర్ల పడుకున్నారు నీరసంగా. అమ్మలిద్దరికి పూకుల్లో రతిపాకం బొళక్కు బొళక్కుమని చెంబుల కొద్ది కారి పరుపు తడిసింది. కొడుకులు అమ్మల కుత్తిలో మొడ్డలను అలాగే వుంచి అమ్మ వీపుల మీద వాలిపోయారు. యశోద, జయలు ఈ మధ్య కాలంలో ఇంతగా భావ ప్రాప్తి పొందలేదు. నాలుగు దేహాలు ఇప్పుడు రెండు దేహాలు, రెండు మనస్సులై సేద తీరుతున్నారు. ఎంతో అద్భుతమైన అనుభూతిలో సుఖానుభూతిలో అలావుండి పోయారు. పెళ్ళాన్ని అమ్మనుకుని దెంగుతున్నశ్రీనుమదిలో మరో ఆలోచన మెదిలింది. “ఏలాగు పెళ్ళాంలో అమ్మను ఉహించుకుని దెంగుతున్నాను, ఇప్పటికే అన్నలతో గుద్దను బాగా దెంగించు కుని గుద్ద బొక్కను బాగా లూజు చేసుకుంది. పనిలో పనిగా పూకుతోపాటు గుద్దనుదెంగి అమ్మగుద్దను దెంగాలనుకున్న కోరిక ప్రస్తుతానికి ఇలా తీర్చుకుంటా.” యని డిసైడ్ అయ్యి
“అమ్మా!!”అన్నాడు
“ఏరా అమ్మ మొగుడు కొడకా!!”
“నాకు నీ పూకుతో పాటు ఇంతవరకు నాన్న దెంగని నీ బలిసిన గుద్దను దెంగి కొవ్వు కరిగించాలనివుంది.”అంటూ గుద్ద బొక్కలో చూపుడు వేలును మొత్తం తోసాడు. అన్నల మొడ్దల పొట్లలకు లూజు అయ్యిన గుబొక్కలో వేలు మొత్తం ఫ్రీగా దూరింది. మొగుడి ఈ పనికి, సడనుగా వేలు దూరేసరికి “ఉష్ అబ్ బా!’అంటు ఉలిక్కి పడింది. “అయినా గుద మైధునం తప్పేమీ, కొత్తేమి కాదుగా, వాత్యాయనుడు ఆల్రేడి తన కామ శాస్త్రంలో ఈ రతి పధ్ధతి రాసాడు కదా. తప్పేముంది. కాక పొతే ఈ మధ్య ఇండియన్ మగాళ్ళు.ఆడోళ్ళు ఫారిన్ పోర్న్ వీడియోలు చూసి గుద్దల మీద తెగ మోజు పెంచుకున్నా రు. గుద్దల దెంగుడు సంగతలా వుంచితే ముగ్గురు నలుగురు కలిసి దెంగుంచుకోవడంలో కూడా అడ్వాన్సు అయ్యారు. ఆల్రేడి గుద్దలో అన్న మొడ్డలు గుదప్రవేశం చేసాయి. ఇక అన్న మొడ్డేమిటి, మొగుడి మొడ్డేమి టి, నాన్న మొడ్డేమిటి? దూర్చుకోవడమే” అనుకుంది సుభద్ర. సుభద్ర నుండి ఎలాంటి ప్రతిఘటన లేక పోవడంతో చూపుడు వేలుతో పాటు మధ్య వేలును పూర్తిగా దూర్చి వెనక్కి ముందుకు ఆడిస్తూ ‘
”అమ్మా చెప్పవా/దెంగనా నీ గుద్దను”
“నా కన్నా! కొడుకు అడిగేతే ఏతల్లైన ఏమంటుందిరా బంగారు కొడకా! దెంగమంటుంది. నా బంగారు కొండా!! గుద్ద బొక్కే మిటిరా నా నవరంధ్రాలలో ఏబొక్కలో పెట్టి దెంగిన కాదన కుండా దెంగించుకుంటా,సరేనా ఏబొక్క దెంగిన నో అబ్జెక్షను నీ అమ్మకు” అంది శ్రీను అమ్మ గొంతును ముమ్మాటికి అనుకరిస్తూ.”నా పెళ్ళాం లంజకు మిమిక్రీ బాగా వచ్కనుకుంటా, రేపటి నుండి దెంగాలనుకున్న దాని గొంతు పెళ్ళాం అనుకరిస్టుంటే, వాళ్ళ రూపాలను మనస్సులో తలచుకుని దెంగోచ్చు”అనుకున్నాడు శ్రీను మహానందంగా.
పెళ్ళాం పూకునుండి మొడ్డనుతీసి,గుద్దలను మరింత విడదీసి, సుళ్ళ గుండును గుద్ద బొక్కకు అన్చాడు. నెమ్మదిగా నెట్టాడు నెమ్మదిగా గుండు దూరింది.సుభద్ర రియాక్షను కై చూసాడు.నార్మల్
“అమ్మా!పరవాలేదా దూర్చనా..నొప్పిగుందా”సంశయంగాఅడిగాడు.
“అమ్ మాహ.. దూర్చరా కొడకా! దూర్చు. నొప్పిలేదు గిప్పి లేదు. సమ్మగుంది గుద్దలో. తొయ్యరా మొత్తం గూటం అమ్మ గుద్దలో” మత్తుగా అంది. సుభద్ర మాటలకు శ్రీనుకు మరింత హుషారొచ్చింది. రెండు చేతుల బొటన వేళ్ళతో గుద్ద చీలికను మరింత విశాలంగా విడదీసి బలంగా నడుమును ముందుకు నెట్టాడు. శ్రీను మొడ్డ నెమ్మదిగా లోపలి టైటుగా వెళుతున్నది. మొడ్డ లోపలి వెళ్ళేకొలది గుద్ద కండరాలు వ్యాకోచించి బొక్క విశాలంగా తెరచుకుంటు ముందుకు సిలిండ రు లో పిస్టనులా యమా టైటు గెళ్ళింది. నాలుగైదు వూపులకు శ్రీను మొత్తం దండం సుభద్ర బొక్కలో దిగింది. వూపు వూపుకు “వూఉ.. ఆఆ హాహ హూహుఫ్ అబ్బా అమ్మో” అని చిన్నగా మూలుగులు సుభద్ర నోటెంటా, ఆ మూలుగు లో కొద్దిగా బాధ వుంది, తిమ్మిరితో సుఖముంది. నడుమును నెమ్మదిగా రెండు అంగుళాలు వెనక్కి లాగి నెమ్మదిగా ముందుకు నెట్టాడు. టైటుగా వెళ్ళినా మునుపంత టైటుకాదు. గుద్దలోనొప్పి స్థానంలో తిమ్మిరి మొదలైంది.
“వూ..హా సమ్మగుంది. హాహా” దెంగు బుజ్జి కన్నా అమ్మను” అంది. శ్రీను నెమ్మదిగా స్పీడు పెంచాను రెండు నిమిషాల్లో గుద్ద కండరాలు బాగా సాగి, గుద్ద బొక్క వదులుగా వుంది. మొడ్డ కసక్కు కసక్కు మని ముందుకు వెనక్కి పిస్టను లా కదులుతున్నది. స్పీడుగా కొద్ది సేపు గుద్దను దెంగి కనురెప్పపాటు సమయంలో మొడ్డను చటుక్కున గుద్దనుండి లాగి పూకులో దూర్చెడు. “అమ్ మా నాకొడకా. దెంగు దెంగు పూకు గుద్ద మార్చి మార్చి దెంగు. నీ దెంగుడుకు నాపూకు , గుద్దకు దూల తీరాలి. దెంగు దెంగు దెంగు దెంగు దెంగు దెంగు దెంగరో నా కొడకా దెంగు”అంది సుభద్ర నలికిరిలా మెలికలు మెలికలు తిరుగుతూ. “దభి దభి గుభిగుభి తపకుతపకు”మని పూకు, గుద్దలను మార్చి దెంగుతున్నాడు.
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
28-11-2018, 02:40 PM
Post: #32
అదే సమయంలో అత్తల దెంగుడును చూస్తూ,పెళ్ళాంలో అమ్మను చూసుకుంటు దెంగుతున్న శ్రీను కూడా పెళ్ళాం సళ్ళు వదిలి, నడుం గట్టిగా పట్టుకుని దభీమని గుద్ది “అమ్ మామామామామా’” అని బొళక్కు బొళక్కుమని పూకులో కార్చేసాడు, అలాగే పెళ్ళాం వీపుపై వాలిపోయాడు. మొగుడు పెళ్ళాం కూడా బాగానే తృప్తి చెందాడు. పెళ్ళయాక మొగు డిలా ఇంత ఫోర్సుగా దెంగడం ఇదే మొదలు. నిమిషం తరువాత సుభద్ర మొగుణ్ణి తట్టింది. శ్రీను లేచాడు. రసమంతా కార్చిన శ్రీను గెడకర్ర గాలి పోయిన ట్యూబులాగా గజ్జల్లో వేలాడుతున్నది. సుల్ల చుట్టు పూకు రసంతో పాటు, మొగుడి కార్చిన వీర్యం కూడా అక్కడక్కడ అంటుకుని వున్నది. కనీసం పెద్ద చెంబుడు కార్చినట్లున్నాడు. సుభద్ర తొడలెంట ధార కట్టింది జిగటగా. పక్కనున్న టవలుతో తొడలకంటిన పూరసాన్ని వాచిన తన పప్పను తుడుచుకున్నది. మొగుడి ముందు మోకాళ్ళ మీదికే కూర్చుని వాడిపోయిన వంకాయలా వేలాడుతున్న మొగుడి మొడ్డను నోట్లో పెట్టుకుని చుపు కు చుపుకుమని చీకి మొడ్డ కంటిన తన పూకురసం మొగుడి మొడ్డరసం నాకి మింగి సంతోషంగా లేచి నుంచుంది. పెళ్ల యిన ఇన్నాళ్ళల్లో దెంగులాట తరువాత రసాలంటిన మొడ్డ కుడవడం ఇదే మొదటి సారి. మంచి ఎక్సైట్ గా అన్పించిం ది శ్రీనుకు. ఉషారుగా పెళ్ళా నెత్తుకుని బాతురూములోకి నడిచాడు. మొగుడు పెళ్ళాలు కడుక్కుని వచ్చెసరికి ఇంకా అమ్మలు కొడుకులు మంచం మీదే వున్నారు. కాకపొతే ఒకరి మీద ఒకరు కాకుండ రెండుజంటలు పక్క పక్క పడుకు న్నారు. కళ్ళుమూసుకు పడుకున్నారు. బలంగా ఊపిరి పీల్చి వదులుతున్నారు. యశోద,జయ పక్కపక్కన పడుకుంటే. కన్న తల్లుల పక్కన కన్నకొడుకులు వున్నారు. కొడుకుల మొలదండాలు ధ్వజ స్తంభాల్లా ఇంకా నిలువు జంబంగా నిలుచున్నాయి. అంతకు ముందు తమ పండు రసాన్ని చెల్లి బొక్కల్లో ఖాళి చెయ్య డం వాళ్ళ వారికి ఇంకా కాలేదు. ఇంకో షో వేస్తే కాని వారి బలిసిన చెరకు గడల్లోని రసం కారదు. సుభద్ర అన్నల పోజిసను చూసి నవ్వుకుంటూ మంచం దగ్గరి కెళ్ళి అమ్మను పిన్నిని తట్టి

“అమ్మా!పిన్నీ!!కొడుకులు బాగా కార్పించినట్లున్నారే. మీ పూకుండల్లో తమ కవ్వాలతో చిలికి చిలికి వెన్న బాగా తీసి నట్లున్నారు. కదలక మెదలక పడుండారు. వయస్సయ్యింది కదా పడుచు కొడుకుల దెబ్బకు పంబ రేగినట్లుంది. కూసా లు కదిలినట్లున్నాయి. జవసత్వాలు తగ్గాయనుకుంటా పాపం నీ కొడుకులకే ఇంకా కాలేదు. చూడు కుబుసం విడిచి, తోక మీద నిల్చున్న కాళింగ సర్పల్లా మొడ్డలేలా ఊగుతున్నాయో. లేచి పుట్టల్లో కొడుకుతో పోట్లు వేయించుకుని కార్పించుకునే ఓపికుందా! లేక నా పుట్టలో కార్పిం చు కోమంటారా”యని అమ్మ, పిన్నిని మాటలతో రెచ్చ గొట్టింది. సుభద్ర మాటలకు యశోద. జయలు కళ్ళు చటుక్కున తెరచారు.కూతురు వైపు చురక్కున చూసారు.
“ఏమే మాఒట్లో జవసత్వాలు తగ్గలేదు. మేమేమి 60 ఏళ్ల ముసల్లోల్లం కాదు. అవ్వలే ఎగిసెగిసి కుమ్మించుకుంటున్నా రు. నాలుగేళ్ళు పొతే నీవు జావ కారిపోతావేమో మేము మాత్రం ఇంకా పది, పదేహేనేళ్ళు, నీకు కూతురు పుట్టి అది సమర్త అయ్యేవరకు మాకు ముట్లు ఉడగవు. నీ కూతుళ్ళకు, కొడుకులకు పెళ్ళిళ్ళు అయ్యినా మా పొలాలను మా కొడుకులు సాగు చేస్తూనే ఉంటారు. మా బోరుబావి నీళ్ళను వాళ్ళ మోటరులతో తోడుతునే ఉంటారు. మేము తోడించు కుంటాం. నీకు అంతగా గులగా వుంటే లైన్లో నించో నీకు మాకొడుకుల చెప్పి వప్పిస్తాం. నీ బోరు పుడికతోడిస్తాం ”అంది జయ.“ఓహో అలాగా మరేమిటే ఆలస్యం. నీ కొడుకుల గూటాలు ఎలా నిగడి దన్నివున్నాయో చూడండి. లేచి ఎక్కుతా రో ఎక్కించుకుంటారో మీ ఇష్టం. మీకైతే రెండు సుల్లలే పూకుబొక్కను అభిషేకించాయి. నాకైతే అటు అన్నలతో, ఇటు మొగుడితో వరుసెట్టి ముందు వెనుక బొక్కలను వాయించుకుని రెండు బొక్కలు వాచియున్నాయి. మీ ముందెనుక బొక్కలు కొడుకుల మొడ్డ పోట్లే రుచి చూసాయి. అల్లుని మొడ్డ పోట్లు పడలా. నీయాల్లుని మొడ్డను కొడుకులతో పాటు కలిపి దూర్చుకొండే. మీపూకులు, గుద్దలు అరిటాకులా చీలిపోతాయి. మూడు నాలుగు రోజుకు మీరు నడవటానికి ఉండదు తేలుస్తా?” అనేసి వెళ్లి సోఫాలో మొగుడి పక్కన సెటిల్ అయ్యింది. శ్రీను మాట్లాడ కుండ వారి మాటలు వింటున్నాడు. రాము లేచి యశోదను ఆమె ఒకపాదం మంచం మీద వుండేలా నించోబెట్టాడు. ఎదురుగా నిల్చొని తన నిగిడిన మొడ్డను అమ్మ పూకులో దూర్చాడు. ఒక చేతిని నడుమెనకాల, మరోచేతిని సంకల కిందుగా వేసి దగ్గరకు లాక్కుని దబక్కుమని దెంగడం మొదలెట్టాడు. కృష్ణ జయను మంచం మీదే వెల్లకిలావుంచి అమ్మ కాళ్ళను సగం మడిచి, జయ భుజాల వరకు నొక్కి పట్టి, జయ దగ్గరగా ముడుచుకున్న పూకులో మొరటుగా దిగేసి కుమ్మడం మొదలెట్టాడు. యశోద జయ ఇద్దరు కూడా పలుక్కున్నట్లు “వుమ్ అమ్ మ్మమమ్మ మమ్మమ్మమ్ మ్ మ్ మ్ ఆఆఆఆ వువువు వువు”మని మూలుగుతున్నారు. అమ్మా, పిన్ని మూలుగు రాగాలు జోల పాటలా విన్పిస్తుంటే సుభద్రకు మాగన్నుగా నిద్ద పట్టేసింది.ఇంతలో ఏమయిందో యశోద గట్టిగా “సుభద్ర ఏయ్ సుభద్ర సుభద్రా”అనిగట్టిగా అరుస్తున్నది.సుభద్ర ఉలిక్కి పడి కళ్ళు తెరచి చూసింది.
సుభద్ర కు ఒక్క క్షణం ఏమి జరిగిందో, ఏమి జరుగుతున్నదో అర్థం కాలేదు.ఎదుటి దృశ్యం అయోమయంగా వుంది. నిద్ర కళ్ళను మరోసారి నలుపుకుని చూసింది. గదిలో బెడ్బల్బు మసగ్గా వెలుగుతుంది.తానుతన ఇంటిలో బెడ్ మీదున్నది. గదిలో తను తప్ప మరేవ్వరు లేరు. వంటి మీద బట్టలన్నీ వున్నాయి. గది బయట నుండి యశోద “సుభద్ర సుభద్ర”యని అరుస్తూ తలుపు తట్టుతున్నది. అరక్షణం తరువాత వాస్తవమేమిటో కొద్దికొద్దిగా తెలుస్తున్నది. అయోమయంగానే లేచేళ్లి తలుపు తీసింది. లోపలి వచ్చిన యశోద బిరువాలోని చీర,జాకెట్,వగైరాలు తీసుకుంటూ. ”ఏమే ఉదయం మాతో పాటు కోవెలకు వచ్చి కోనేట్లో దీపాలు వదులుతాన్నా.వస్తావా’అంది.సుభద్ర ఒకరకమైన గందరగోళంస్థితిలో వుంది, తల గోక్కుంటూ “వుహు నిద్రోస్తుంది”అంది .”సర్లే తలుపు గడేసుకుని పడుకో,రావడం ఆలస్యం కావొచ్చు” నంటు డ్రెస్సుతో హాల్లోకి నడిచి,హల్లో వున్న పూజ సజ్జ తీసుకుని బయటకు నడిచింది.తల్లి వెళ్ళాక తలుపు గడియ వేసోచ్చి సోఫాలో కూర్చున్న సుభద్ర జరిగింది జ్ఞాపకం వచ్చింది.”అయ్యో! ఇప్పటివరకు జరిగిందంతా కలా! అచ్చం నిజంగా జరిగినట్లు అన్పించింది.ఎంత హాయిగా అన్పించింది. నామొగుడేదురు నా అన్నలు నన్ను అమ్మ ను దరువెయ్యడం. “అబ్బా!!అలా జరుగుతే ఎంత బాగుండు. దేవుడా! దేవుడా!! అలా జరిగే టట్లు చెయ్యి.నీ గుడి చుట్టూ నగ్నంగా 108 సార్లు పొర్లు దండాలు పెడతా. తెల్లవారుజాము నొచ్చిన కలలు నిజమవుతాయంటారు. తథాస్తు దేవతలారా దీవించండి”అని మొక్కుకుని, కలలో జరిగిన దాన్ని మళ్ళి మననం చేసుకుంటూకూర్చున్నది. జయతో కలిసి వూరేల్లిన యశోద ఆరాత్రే వచ్చింది.అమ్మను అన్నతో ఎలా దెంగించాలాయని ఆలోచిస్తూ పడుకుంది.అందుకే అలాంటి కలొచ్చింది.సుభద్ర మొక్కు కున్నప్పుడు ఒక వేళ తథాస్తు దేవతలు వినివుంటే సుభద్ర కోరిక తప్పక ఈడేరుతుంది.
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
28-11-2018, 02:41 PM
Post: #33
ఉదయం 9 గంటలు. గుడికెల్లోచ్చిన యశోద హల్లో సోఫాలో కూర్చుని, సెల్లో ఎవ్వరికో కాల్ చెయ్యాటానికి తెగ ప్రయత్ని స్తున్నది. కాని కాల్ కనెక్టు అవ్వడం లేదు. కాసేపు తరువాత మళ్ళి ట్రై చేస్తున్నది.కాల్ కలవడం లేదు.ముఖంలో చిరా కు,చిన్నగా “ఎక్కడ ఎ ముండ పూకు నాకుతున్నావురా చెల్లి కొడకా .. ఎత్తరా ఫోను ఎత్తు,ఇక్కడ నీ పెద్దమ్మ పూకు నీ మొడ్డకై ఎదురు చూస్తున్నది. తొందరగా వచ్చి దెంగరా పెద్దమ్మ పూకు. రెచ్చ గొట్టి వదిలావు కదరా లంజా కొడకా. ఏగే దేట్టారా? నీ వొచ్చేవరకు ఈ పూకు గోల అపెదేట్టా, అరటి పండును దూర్చితే ,రెండు పోట్లకే పండు మెత్త బడింది. అంత కాక మీదున్నది నీ పెద్దమ్మ పూకు.రారా లంజకొడకా వచ్చి మీదెక్కి దెంగు. ఏ పడుచు గుంట పూకు నాకుతు న్నాడో నా రంకు మొగుడు”అని గొణుక్కుంతున్నది. ఇదంతా వంట గదిలో వున్నా సుభద్ర గమనిస్తూనే వుంది.ఈ రోజు ఎలాగై నా అమ్మ దగ్గర అన్న ప్రస్తావన తెచ్చి అమ్మను మాటలతో లొంగ దిసుకుని అన్న రాము తో ఈ రాత్రి అమ్మను ఎలాగై నా దెంగించాలని చూస్తున్నది. ఏవంకతో అమ్మతో ఆ ప్రస్తావన తేవాలాని కింద మీదవుతున్నది. అమ్మ వాలకం చూస్తే కృష్ణ అన్నయ్య కై ఫోన్ ట్రై చేస్తున్న ట్లు అన్పించింది.రాముతో పూకు దూల తీరేలా కుమ్మించుకున్నాక, కృష్ణ గుర్తొచ్చి, ఫోనులో ట్రై చేసింది. కలవలేదు. పేరే మో కృష్ణ సార్ధక నామ దేయుడు ఎక్కడ ఈ పడుచు పూకునో , ముతక పూకునో, ముదురు పూకునో తోముతు న్న ట్లు ఉన్నాడు. ఎన్ని సార్లు చేసిన స్విచ్చ్ ఆఫ్ అని వస్తుంది ఇప్పుడు తల్లి వాలకం చూస్తే,తానూ పూకు దూలెక్కి,కృష్ణ కోసం ట్రై చేస్తున్నట్లు వుంది.గురుడి పోను కలవడం లేదు లాగుంది.ఇదే అమ్మను ముగ్గు లోకి లాగే టయం అనుకుంది. నెమ్మదిగా అమ్మ వెనక్కి చేరి చూసింది. సుభద్ర అంచనా కరెక్టే కృష్ణ కే ట్రై చేస్తు న్నది. గొంతు సవరించుకుని “హుహ్హు”అంది.తలెత్తి చూసిన యశోద “ఏమిటే” అంది చిరాగ్గా. రంకు మొగుడి ఫోను కలవలేదనే చిరాకు యశోద గొంతులో.

“ఎవ్వరికే ట్రై చేస్తున్నావు.కృష్ణఅన్నయ్యా కోసమా?”
“హా,కాని కలవడం లేదే”
“కృష్ణుడు కదా! ఏ గోపిక లేదా గోపికల కోగిట్లో ఉన్నాడో”
“ఏమిటే నీవంటున్నది” కూతురు మనస్సులో ఏముందోఅర్థం కాలా. అందుకే అనుమానంగా అడిగింది.
“అదే నమ్మా క్రుష్ణన్నయ్య కై ట్రై చేస్తున్నావు.అందుబాటులో లేడు.అప్పుడు అందుబాటులో ఉన్న రామన్నయ్య కై ట్రై చెయ్యొచ్చుకదా. ఎంతైనా కన్న కొడుకు కదా, కన్న తల్లి అడిగితె కాదంటాడా?చెప్పు “నర్మ గర్భంగా అంది. సుభద్రలో తెగింపు వచ్చింది. ఈ రోజు ఎలాగైనా సరే,అమ్మ వొప్పుకోక పొతే బలవంతంగా నైనా సరే అమ్మను అన్నతో దెంగించా లని డిసైడ్ అయ్యింది.యశోదకు కూతురు మాటల్లో ఎదో మర్మం వున్నట్లు అన్పించింది. కాని కూతురు మనస్సులో ఏమున్నదో అర్థం కాలేదు.అందుకే కూతురు వైపు అనుమానంగా చూస్తూ,
“ఏమిటే నీ గోల నీ వంటున్నది అర్థం కాలేదు,సరిగా చెప్పి ఏడువు”అంది.
“నేను సరిగానే చెప్పా నీవే అర్థం చేసుకో వడం లేదు. నువేమో అందుబాటులోలేని చెల్లి కొడుకు కై తెగ ప్రయాస పడుతు న్నావు. అందు బాటులో లేని వాడికన్నా అందుబాటులో వున్న కన్న కొడుకును ట్రై చెయ్యమని చెప్తున్నా .ఇందులో అర్థం కానిది ఏముంది. చెల్లి కొడుకు నీకు కావాల్సింది చెయ్యగా లేంది,ఆ మాత్రం కన్న కొడుకు చెయ్యలేడా. ఒక సారి రామన్నయ్యా ను అడిగి చూడోచ్చుగా. చేస్తాడో లేదో తెలుస్తుంది.నీవడిగీతే రామన్నయ్య కాదనకుండా చేస్తాడు నీవడిగింది.”
“ఏమడగాలే”
“ఏమడగాలని క్రుష్ణన్నయ్యకు ట్రై చేస్తున్నావు”సూటిగా అడిగింది సుభద్ర.
“అది ఆఆ అది. బిజినెస్ ఎలాసాగుతుందని తెలుసు కుందామని”
‘ఆ మాట రాముఅన్నయ్యను అడిగినా చెప్తాడు.ఎలా సాగుతుంది.ఎలా సాగాగాగాగా తీయాలో. నీ ఫోనుకు క్రుష్ణన్న య్యా ఫోనే కాదు , కలిపితే రామన్నయ్యా ఫోను కలుస్తుంది. లైను కలిపి చూడే అమ్మ.నీ కోరిక ఈడేరుతుంది. వొంట్లో బరువు తగ్గుతుంది”అంది.కూతురు మాటల్లో మర్మం యశోదను ఇరకాటంలో పెట్టింది. “తానూ కృష్ణ కు ఎందుకు ఫోను చేస్తున్నది కూతురుకు అర్థం అయ్యిందా? అంటే తనకు కృష్ణకు మధ్య జరిగింది సుభద్ర చూసిందా?ఆరోజు తనకు కొద్ది గా అనుమానం వొచ్చింది.అందుకే అలా అంటున్నది.కృష్ణకు ట్రై చేసే బదులు రామన్నయ్యను ట్రై చెయ్యంటుంది.ట్రై అంటే ఆ ట్రైయేనా”ఆ ఆలోచన మనసులో రాగానే యశోద మనస్సు మంచుగడ్డలా చల్ల బడింది,గుండెగుబిల్లు మంది.
“అమ్మ కూతురు లంజా !అంటే కృష్ణ న్నయ్య ఎందుకు రాము అన్నయ్యతో దెంగించుకోమని చెపుతున్నదా?”
నిలువు గుడ్లేసుకుని కూతురు వైపు చూసింది.కూతురు మనస్సులో ఏముందో తెలిసాకా ఏమనాలో తెలియని అయో మయ స్థితి యశోదది.తల్లి వాలకం చూసి తన మాటలోని మర్మం తెలిసిందని అర్థ మైంది. ముసుగులో గుద్దులాట అన వసర మన్పించింది,సోఫా లో అమ్మ పక్కన కూర్చుని అమ్మ చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుని ప్రేమగా తీసుకుని, కళ్ళలో కి సూటిగా చూసింది. “అమ్మ ఆరోజు నీకు కృష్ణ అన్నయ్యకు మధ్య నడిచిన పూకు నాకుడు కార్యక్రమం మొత్తం చూసా. కాని చూడనట్లు వుంది పోయాను.అప్పడి నుండి నీవు కృష్ణ న్నయ్యపొందు కై ఎదురు చూస్తున్నావని,కాని టయం కలిసి రాలేదు. పూకు దూల తీర్చు కోవటానికి ఎటు చెల్లి కొడుక్కి కోకేత్తలను కున్నావు.ఆ ఎత్తేదేదో కన్న కొడు కు ముందు ఎత్తోచ్చు కదా.కన్న తల్లి కోకేత్తి తన జన్మ భూమి దర్శనం కావించి,కొడకా అమ్మ పూకు దెంగరా అంటే కొడుకు కాదంటాడా ఆలోచించు”అంది లాలనగా ప్రేమగా.కూతురు మాటలిన్న యశోద బిగుసుకు పోయింది.ఏమని చెప్పాలో తెలియని స్థితి. “కన్న కూతురు ముందు ఇలాంటి పరిస్థితి ఏతల్లికి రాకూడదు దేవా”అనుకుంది మనస్సులో.
“అదికాదే సుభద్ర ఆ రోజు కృష్ణ నేను ...” అంటు ఎదో చెప్పబోయింది. యశోద తల్లి మాటలను మధ్యలో అడ్డుకుని,
“అమ్మా! నేను నిన్ను తప్పు పట్టడం లేదు,నిలదియ్యడం లేదు.నిన్ను అర్థం చేసుకున్నా. నేను ఆడదాన్నే.సాటి ఆడదాని మనస్సు అర్థం చేసుకో లేనా?నేను పెళ్ళయ్యి మొగుడి మొడ్డ దెబ్బ రుచి చూసినదాన్నే. మొడ్డ రుచికి అలవాటు పడిన పూక్కి మొడ్డ పోటు లేకుంటే మనస్సు ఎలాగిలగిల కొట్టుకుంటుందో నాకూ తెలుసు.నాన్న పట్టించు కోలేదు. ఆవూపులో క్రుష్ణన్నయ్యకు కమిట్ అయ్యావు. ఆ కొడుకు అందుబాటులో లేనప్పుడు అందుబాటులో వున్న కన్న కొడుకుతో నీ గుల తీర్చుకోవచ్చుకదే”అంది సుభద్ర . కూతురు మాటలకు ఏమని బదులివ్వాలో అర్థం కాలేదు యశోదకు.కూతురు నోటెంతా వెలువడుతున్న మాటలకు యశోద చేష్టలుడిగి చూస్తున్నది.కూతురు మాటల్లోని మర్మం యశోదకు అర్థ మైంది. “దెంగించుకో తప్పులేదు,ఆ దెంగుడు నీ కొడుకుతో మొదలెట్టు అంటుంది.నిజమే చెల్లి కొడుకుకు పూకు పందేరం పెట్టాలను దానికి చెల్లి కొడుకైతే నేమి స్వంత కొడుకైతే నేమి,పూక్కి కావాల్సింది సుల్ల.చెల్లి కొడుకు మొడ్డ దూరుతుంది,కొడుకు మొడ్డ దూరదు అని రూలేమీ లేదు కదా.దూర్చితే ఎవ్వడి మొడ్డైన దూరుతుంది.సమ్మగా దెంగితే కొడుకు మొడ్డైన పూకు దూల తీరుద్ది.కాని ఆరోజు కృష్ణ తో అనుకోకుండా అలా జరిగి వాడి పక్కలో దూరటానికి సిద్దమైంది.కూతురురేమో కొడుకుతో కుమ్మించుకో అంటున్నది.నేను కుమ్మించుకోటానికి రెడీ.మరి నాకొడుకు రెడీ అనోద్డా.అయినా వాడిని ఏమని అడుగుతుంది.కొడకా నా కన్నా ఈ మధ్య నీ నాన్న నా పూకు పొలం దున్నడం లేదు.నాపూకు పొలం బీడు పడ్డది .వచ్చి అమ్మ పూకు పొలం దున్ని సాగు తీసుకో , పొలం చుట్టూ నిండా పెరిగిన ఆతు కలుపులు పికి,నా పంగ నూతిలోని నీళ్ళు తోడి పెట్టు,మీ నాన్న వాడక వదిలేసి నీయమ్మ తొడ తాళం కప్పు బాగా తుప్పు పట్టింది,కన్నం మూసుకు పోయింది. నీ నాలుకతో అరగదీసి శుభ్రం చేసి,తాళం కన్నం నాలుకతో బాగా రుద్ది రుద్ది వెడల్పు చేసి ,నీ మొడ్డ తాళం చెవిని దూర్చి బాగా ఆడించి తియ్యమని చెప్ప్పనా?లేకుంటే డైరెక్టుగా కన్న కొడకా నీ నాన్న నాపూకు సంగతి పట్టించుకోలేదు .వాడకం లేక బాగా బుజాట్టి పోయింది,తొండలు గుడ్లు పెట్టాయి.నీ నాలుక చీపురుతో బొక్కను శుబ్రం చేసి,నీ మొడ్డ గునపాన్ని దిగేసి పోటేయ్యరా అని అడగాలా?.నేను అడిగేయ్య్యగానే నాకొడుకు అలాగే నమ్మ యని నా చీరిప్పి,నాపూకు నాకి,దెంగుతాడా”ఇలా పలు అనుమానాలు,సందేహాలు యశోద మనస్సునిండా.
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
28-11-2018, 02:42 PM
Post: #34
అయినా కూతురు ఏదైర్యం తో నమ్మకంతో అన్నతో దెంగించుకో అంది.నిజంగా కొడుక్కి నామీద మనస్సుందా? ఆ విష యం తెలిసి కూతురు ఇలా అంటున్నాదా?నిజమే తెలిస్సుంటుంది.అందుకే అలా అంది. నేను వూరెళ్ళిన ఈఈ మూడు నాలుగు రోజుల్లో అన్నా చెల్లి మధ్య ఏదో నాకు తెలియకుండా జరిగింది.అందుకే ఎప్పుడు తనతో ఇంత దైర్యంమాట్లాడని కూతురు ఇలా అనగలిగింది. చెల్లితో నా మీద ఇష్ట ముందని చెప్పాడా? లేకఇది కృష్ణ తో నా పూకు నాకుడు వ్యవహా రం చెప్పిందా?” యశోద మనస్సు నిండా,ఉసుళ్ళు దీపపు పుట్టను చుట్టి ముట్టినట్లు పలు సందేహాలు ,ఉక్కిరి బిక్కిరిగా వుంది యశోదకు.కూతురును చూస్తూ “ఏమిటో నీవు చెప్పేది.కన్నా కొడుకుతో అలా తప్పే ఈ ఆలోచన నీ మనస్సు కేలా వొచ్చింది.తప్పే”అంది నసుకుతూ.

“తప్పు లేదు గిప్పు లేదు అంతా వోప్పే,చెల్లి కొడుకుతో దెంగించుకుంటే కాని తప్పు కొడుకుతో పూకు తోమించుకుంటే
తప్పేలా అవుద్ది.అయినా అమ్మా! తల్లిపూకు మీద కట్టుకున్న మొగుడికన్నా కన్నకొడుక్కేహక్కు ఎక్కువ,ఏ పూకు
నుండి లోకానికి వచ్చాడో,లోకాన్ని చూపిన ఆ పూకును కసిగా దెంగే హక్కు కొడుక్కు వుంది.అలాగే ఆడడానికి కట్టుకు న్న మొగుడి మొడ్డకన్నతోబుట్టువు మొడ్డ తోపుడు సమ్మగా వుంటుంది. ఈ విషయం నేను అనుభవ పూర్వకంగా తెలుసు కున్నా. ఇక నీవేమి అనవసర ఆలోచనలు పెట్టుకోకు, అన్న రాగానే కోకెత్తు.. వాడు నిన్ను వాటేసుకుని నీ పిడత వాయించక పొతే నన్నడుగు. నిజం చెప్పనా? వాడు నీ మీదే క్కి నీ పప్పను వాయించే శుభ సమయంకై ఎదురు చూస్తూ ముక్కోటి దేవతలకు మొక్కుతున్నాడు.”
కూతురు మాటలకు యశోదకు మైండు బ్లాక్ అయ్యింది. కూతురు అనేదేమితో అర్థ మయ్యింది.”అనుభవంతో చెప్తున్నా ను అంటున్నది అంటే తానూ లేనప్పుడు కొడుకు కూతురు కమిట్ అయ్యారా?అన్నతో పిడత వాయించుకుందా? కొడుక్కి తానూ కృష్ణ తో నాకించుకున్న సంగతి చెప్పెసిందా?చెప్పిసినట్లే వుంది.అమ్మా నాకుతురురా”అని మనస్సులో అనుకుని కూతురు వైపు చూసి,
“ఏమిటే నీవనేది?అంటే నీవు రాము ఇద్దరు..... అది ఆది.నీవు వాడితో దెం.... ”అంటు నీళ్ళు నమిలింది.
“అవునే అమ్మా మొన్న నీవు వూరెల్లినపుడు ఏమి జరిగిందంటే...”అంటు సుభద్ర తనకు అన్న రాము మధ్య ఏర్పడిన తోడ సంబంధం గురించి,కృష్ణ యశోద సంగతి రాముకు చెప్పిన సంగతి అంతా పూస గుర్చినట్లు చెప్పింది. కూతురు మాటలను యశోద గుడ్లప్పగించి వింది.అమాయకురాలిగా కన్పించే కూతురు స్వంత అన్నతో పూకు తీటతీరేలా నాకిం చుకుని,సళ్ళకొవ్వు కరిగేలా పిసికించుకుని దేమ్గించుకుని,తన దెంగుడు కబుర్లు రామాయణ పారాయణంలా చెపుతుం టే యశోదకు తన చెవులను తానె నమ్మ లేకున్నది.అన్నతో సమ్మగా పూకు చిడతలు వాయించు కోవడమే కాదు, అమ్మా అన్నతో దెంగించుకోయని తనకు నీతులుచెప్తున్న కూతురుని చూసి “అమ్మ నాలంజా కూతురురా నేను లేని ఈ నలుగు రోజుల్లో ఎంత ఆరిందానివయ్యావే.కన్నతల్లినే కన్నా కొడిక్కి కోకెత్తు అని సలహా యుస్తున్నది సవతి నా కూతురు”అనుకుంది మనస్సులో.
“అమ్మా నాకుతురురా ఎంత పని చేసావే.ఈ సంగతి బయటికి తెలుస్తే నీ కాపురం పెటాకులు అవుద్ది,మన ఇంటి పరుఉ బజారున పడుద్దె కూతురా”అంది యశోద.
“ఆ నడిబజారులో నిలబడి కోకేత్తి అందరికి పూకు చూపి చెబుతా నా పూకు నా అన్న దెంగాడని. అలాగే మా అమ్మ పూకు నా అన్న దెంగబోతున్నాడని టముకేసి చెబుతా.అందరికి తెలిసి పోద్ది.పిచ్చినా తల్లి బయటోడితో ఎంత గుట్టుగా దెంగించుకున్నా కలరా లా ఊరంతా తెలిసి పోద్ది.అదే అమ్మలు కొడుకుతో,కూతుళ్ళు నాన్నలతో,అక్కా చెల్లెళ్ళు, అన్నా తమ్ముల్లతో కడుపు లోచ్సెలా దెంగించు కున్నా ఎవ్వరికి అనుమానం రాదు.ఒకరిద్దరికి అనుమాన మోచ్చిన గుసగుస లాడుకోవడమే తప్ప ధైర్యంగా ముందు కొచ్చి అడగరు.నీ గురించి అన్నకు చెప్పిన తరువాత వాడు నీపక్కలో ఎప్పుడె ప్పుడు దూరుదామాయని చూస్తున్నాడు.వాడికి చిన్నప్పటి నుండి నీ మధ్య క్రష్ వుందట.కాలేజి రోజుల్లో నీ వయస్సు న్న ఆంటీలను నిన్ను ఉహించుకుని దెంగేవాడట.కృష్ణ అన్నయ్యతో పూకు నాకించుకున్న సంగతి తెలిసి “అబ్బా! అమ్మ అందమైన పూకుమొదటి సారి నాకే చాన్సు మిస్సయ్యినే అని తెగ బాధ పడ్డాడు.కనీసం అమ్మ పూకును
క్రుష్ణన్నయ్య కన్నముందే దెంగాలని వాడి కోరిక. మొన్నొక రోజు నిన్ను నాలో ఉహించుకుని అమ్మా! అమ్మా!! అంటు నా పడుచు పూకు వాచేలా దెంగాడే అమ్మా.అంతే కాదు రామన్నయ్య పిన్ని జయ మీదకూడా కన్నేశాడు.మీ అక్కా చెల్లెళ్ళను ఒకే మంచం మీద “అమ్మల మార్పిడి” చేసుకోవాలని దెంగాలను కోరికటా.నీవు ఊ అనడమే ఆలస్యం రాత్రికి మీ శోభనంకు ఏర్పాట్లు చేస్తా,దగ్గరుండి అమ్మ కొడుకుల శోభనం చేయిస్తా. నీ బట్టలన్నీ విప్పేసి నిన్ను మంచం పై వెల్లకిలా పండేసి,వాడి కసి మోడ్డను నీ దూల పూకులో దిగేసి వాడు దెంగుతుంటే నీ నోటెంటా ‘అమ్మా అబ్బాబ్బాబ్బా ఆఆఅ కన్నా! కొడకా!! బుజ్జి దెంగరా అమ్మ పూకు”యని నీవు మత్తుగా మూలుగుతుంటే వినాలనుందే అమ్మా!, నాకాబోయే సవతి”అంది సుభద్ర.
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
28-11-2018, 02:42 PM
Post: #35
“ఏమిటే నీవంటున్నది నిజమేనా?”. కూతురు అలా పచ్చి బూతు లాడుతుంటే వినటానికి ఒకపక్క సిగ్గుగా ఇబ్బందిగా వున్నా,మరో పక్క సంతోషంగా హాయిగా వుంది. ముఖ్యంగా కొడుకు తన ముదురు పూ క్కై అర్రులు చాస్తున్నాడని తెలియగానే యశోద వొంట్లో పులకింతలు మొదలైయ్యాయి. వొంట్లో తనకు తెలియ కుండానే ఏదో కైపు మత్తు. తొడ సందులో అలజడి. కూతురు మళ్ళి మళ్ళి ‘అమ్మా అన్నయ్య నిన్ను దెంగుతాడట అని అంటే వినాలని మనస్సు లాగే స్తున్న ది. కొడుకు ముందు తాను బట్టలు లేకుండా బత్తలాగా వున్నట్లు,కొడుకు చెట్ట్టును పూల తీగఅల్లుకున్నట్లు అల్లు కు పోయినట్లు,తనను గాలి చొరబడనంత గట్టిగా వాటేసుకుని నలిపెసినట్లు అనుకోగానే వొల్లంత తెలియని కమ్మ దనం దేహ మంతా వ్యాపించి,వొళ్ళు వెచ్చగా అయ్యింది.పూకైతే పొంగడం లా ఉబ్బింది.అన్ని శుష శకునములే . అంతా మన మంచికే.. అన్నట్లుంది.ఆ రోజు తాను కృష్ణతో అలా కక్కుర్తి పడటం,అది కూతురు కంట పడటం,నేను లేని సమయం లో కొడుకు కొడుకు ఒక్కడవ్వడం,తన మీద కొడుక్కి దెంగేయ్యాలంత కోరిక వుందని తెలియడం అంత తన మంచికే, బోన సు అన్నట్లు కొడుకు కృష్ణయ్యతో దెంగించుకోవడం కు అడ్డులేనందున మరింత సంతోష మేసింది.ఇద్దరి కొడుకు లతో పూకు భజన చేయించు కోవచ్కన్న తలపు వొంట్లో కోరికలను రెచ్చ గొట్టుతున్నది.కూతురుకు ఏమి బదులివ్వా లో తెలియని స్థితిలో మౌనంగా వుండి పోయింది.తల్లి మౌనంగా వుండటం చూసి

“అమ్మా! మౌనం అర్థ అంగీకారం అంటారు ,నీ మౌనం పూర్తి అంగీకారమను కుంటా.రాత్రికి అమ్మ కొడుక్కి శోభనం ఏర్పాట్లు చెయ్యనా?”
“చీ పోవే!కన్నా తల్లితో అనవలసిన మాటలేనా ఇవి.సిగ్గు లేదు?.అన్నతో బరి తెగించి వావి వరుస పక్కనెట్టి సమ్మగా దెంగించుకున్నదే కాక,ఎదో ఘన కార్యం చేసినట్లు ,పూసగుచ్చినట్లు నీ దెంగుడు వ్యవహారాన్ని హరికథ లా చెప్పింది చాలక నన్ను నాకొడుకుతో దెంగించుకోమని హితబోధ చేస్తావా?అవ్వా! లోకంలో ఎక్కడైనా కన్నా కొడుకుతో శోభనా న్ని కూతురు దగ్గరుండి జరిపించడమా?అమ్మా!! అమ్మా!! ఎవ్వరైనా వింటే నవ్విపోతారు, నవ్వి ఇదేమి విడ్డురమమ్మ యని ముక్కున వేలేసుకుంటారు. నా లంజ కూతురా వాళ్ళ కేమి సమాధానం చెప్పాలే”అంది యశోద వయారాలు వొలకబోస్తూ.తల్లి కూతుళ్ళ మధ్య వాతావరణం తేలిక పడుతున్నది.మెల్లిగా లంజ కబుర్ల వైపు మల్లు తున్నది.రోగి పాలే కాలంనాడు,వైద్యుడు పాలే చెప్పాడు అన్నట్లు కొడుకుతో పక్క పంచుకోవటానికి తల్లి, కొడుకు పక్కన తల్లిని పండ బెట్టటానికి కూతురు సిద్దంగా వున్నారు.
“నలుగురు విని నవ్వటానికి, ముక్కున వేలేసుకుని అడగానికి మీ తల్లి కొడుకుల శోభనం పట్టపగలు రచ్చబండ వద్ద ఏర్పాటు చెయ్యడం లేదు. లేక మేడెక్కి మైకేట్టుకుని చెప్తా నా అమ్మకు అన్నకు శోభనం అని?మీ శోభనం మీ పడకిం టిలో పందిరి మంచం మీదఏర్పాటు చేస్తా.అన్నతో నా మొదరి శోభనం మా అత్తారింట్లో సూపరుగా జరిగింది.పందిరి మంచం కిర్రుకిర్రు మన్పించాడు నీ కొడుకు.ఇక్కడ నీఅత్తారింట్లొ, నీ మొదటి శోభనం మొగుడితో అయితే మాలి శోభనం కొడుకుతో జరుగుద్ది..మంచం ఇరిగి పోవాలంతే. సరేనా అమ్మా!’అంది సుభద్ర.తన కడుపున పుట్టి అమ్మా అనిగారబం గుడుస్తూ తన చీర చెంగు పట్టుకు తిరిగిన కూతురిలా పచ్చి పచ్చిగా బూతులాడుతూ అమ్మలంజరికాన్ని ప్రోత్సాహం చేస్తుంటే యశోదకు అదోలా వుంది.
“అబ్బా మాటలతో నన్ను చంపకే నీ ఇష్టం అలా కానివ్వు.వాడికి నాపై మనస్సుందాని తెలిసాక నాకు వాడిని చూడా లంటే సిగ్గేస్తుందే. వాడు ఉదయం కొబ్బరి తోటకు వెళ్ళాడు కూలీలను తీసుకుని కాయ దింపటానికి. మధ్యాహాన్నం నేనే భోజనం తెస్తానని చెప్పా తింగరి దాన్ని అమాయకంగా. ఇప్పుడు తోటకేలా వెళ్ళాను వాడి ముఖం చూడాలంటే, వాడి తో మాట్లాడలంటే సిగ్గేస్తుందే..నేవేళ్ళా. నేవేళ్ళా నీవేళ్ళే”అంది యశోదకు. అప్పుడే కొడుకుతో శోభనం అవుతున్నట్లు, పెళ్ళయిన కొత్త పెళ్లికూతురు శోభనం అనగానే తియ్యని తలపులతో మెలికలు తిరిగినట్లు యశోద మనస్సులో వెచ్చని దెంగుడు ఆలోచనలు చుట్టిముట్టి,ముఖం వేడెక్కి కోరికలతో జేవిరించింది. తొడలు వెచ్చ బడ్డాయి. సల్లలో తియ్యని సలుపు. అధరాలు కోరికతో వంకరలు పొయ్యాయి. తల్లి సిగ్గు,వయ్యారాలు చూసి సుభద్ర “అమ్మ తల్లో కొడుకుతో శోభనం అనగానే మెలికలు తిరిగి పోతున్నది.రాత్రికి అమ్మను పట్టుకోవడం దేవుని తరంకాదు”అనుకుంది మనస్సులో.
“అమ్మా ! అదేమిటే నాముందు వయ్యారాలు పోతూ సిగ్గుతో మెలికలు తిరుగుతున్నావు.పొయ్యే ఆ వయ్యారాలు సిగ్గు లు నీ కొడుకు ముందు రాత్రి చూపించు. మా దెంగుడు సంగతి, నీ నాకుడు సంగతి నీకు నేను చెప్పినట్లు అన్నకు ఇంకా తెలియదు కదా! అందుకే తోటకు వెళ్లి మాములుగా ఉన్నట్లే వుంది నీ కొంగు చాటు,చీర చాటు అందాలు చూపిం చి రెచ్చ గొట్టు. వొంగొని,కొంగును ఎద పై తప్పించి సళ్ళలో బందీగా వున్నా నీ సళ్ళు బింకం చూపించి,పొట్ట మీద చిర పైటను జాకెట్ మధ్యగా జరిపి నీ లోతైన అర్థ రూపాయి సైజు లోతైన బొడ్డు ,నునుపైన పొట్ట చూపించు,పక్కకు వొంగొని నీ అందమైన నడుం మడతలు చూపించు.ఇవ్వన్ని అన్నకు భోజనం వడ్డిస్తూ యధాలాపంగా చెయ్యి.తరువాత క్యారిజి గిన్నెలు కడుగుతూ,చీర మడతలు పైకి లాగి నీ బలమైన పిక్కలు పూర్తిగా,నీ తెల్లని తొడలు కొద్ది కొద్దిగా కనపడేలా బొడ్లో దోపి, అందాలను దాగుడు మూతలు ఆడించు. దెబ్బకు నీ కొడుకు ప్యాంటులో మొడ్డలేచి శివతాండవం ఆడుద్ది. నీవు అలా చేసావనుకోతోటలో చుట్టూ కూలీజనాలు లేక పొతే,అన్న నిన్ను కొబ్బరి చెట్టుకు ఆన్చి కోకేత్తి నీ పూకు రసాలు కారేలా నాకడం గ్యారెంటి.అందుకే నీవే వెళ్ళాలి.టయం పదకొండు కావొస్తుంది.నేనెళ్ళి వంట చేస్తాను,ఈ లోపు నీవు కొడుకును బుట్టలో పదేసేలా తయ్యారవ్వు,సళ్ళు సగం కనపడేలా లోఫ్రంట్ జాకెట్ వేసుకో,నీది లేక పొతే నాది వేసుకో.ఎలాగు రేపటి నుండి నీ నా పూకు బోర్లల్లో వాడి పంపే కదా తోడేది. ఇక నీదేటి నాదేటి. ఈ రాత్రికి ఇద్దరం సవ తులం కాబోతున్నాం.” అనేసి, లేచి వంట గదివైపు వెళ్ళింది. వెళ్తున్న కూతురు వైపు నోరు వెళ్ళబెట్టుకుని చూస్తూ వుండి పోయింది. “నాలుగు రోజుల క్రితం వరకు అమ్మా అమ్మా అంటు భయంగా నాచుట్టు తిరిగిన కూతురు నాసవితి
ఈ రోజు అమ్మకే సెక్సుపాఠాలు చెప్తున్నది. కొడుకును తల్లి ఎలా రెచ్చ గొట్టాలో, ఎలా లొంగ తీసుకోవాలో చెప్తున్నది.ఈ కాలపు పిల్లలకు దెంగుడు గురించి పెద్దలు చెప్పక్కరలేదు.వాళ్ళే పెద్దలకు నేర్పుస్తున్నారు.ఈ లెక్కన నాకూతురు రేపు దానికి కూతురు పుడితే మొగుడి దగ్గరో,కొడుకు దగ్గరో పండ బెట్టడం ఖాయం.ఇక కొడుకు పుడితే వాడికి పద్నాలు గేళ్ళు వచ్చి వాడి మొడ్డలో రసం పడగానే మొగుడేదురుగా కొడుకుతో దెబ్బ వెయ్యించుకునేరకం.నాకూతురు వాలకం చూస్తే ఇది మొగుడితో కాకుండా అన్నతోనో,నామొగుడితోనే కడుపు చేయించుకునేలా వుంది.ఏమి చెయ్యను నా పూకు నామాట వినడం లేదు.పూకు దూల తీర్చుకోవటానికి కూతురు చెప్పిన మార్గమే శరణ్యం” అనుకుంది.రాత్రికి కొడుకుతో పూకు భజన అనగానే మనస్సు తియ్యగా మూలిగింది.వొంట్లో పులకరం సల్లల్లో సలుపు పూకులో టిమ టిమ మొద లైంది. “వుమ్ అమ్ మా’అని తొడలను దగ్గరగా చేర్చి,కోక మీదనుండే పూకును చేత్తో వత్తుకుంది.హాయిగా అన్పించి కళ్ళు మూసుకుని, తలను సోఫాకు వెనక్కి వాల్చి వుండి పోయింది. వంట గది నుండి సుభద్ర “అమ్మా వంట అయ్యిం ది. క్యారేజి సర్దేశా,లేచి తయారవ్వు అన్న పిలుపుతో ఈ లోకానికి వచ్చింది.”అలాగే నంటు బెడ్రుము లో కెల్లింది.బాతు రూము లో కెళ్ళి ఫ్రెష్ ఆఫ్ అయ్యింది. పలుచని తెల్లని లోలంగాకట్టుకుంది. మల్లెలను తలపించే పలుచని నల్లంచు తెల్ల చీర కట్టింది.తెల్లని పలుచని ,నల్ల బార్డర్ డిజైన్ వున్న కురచ చేతులున్నజాకెట్ వేసుకుంది.ముందు భాగం నుండి సగం సళ్ళు బయటే వుండి ముదరపండిన బంగిన పల్లిమామిడి పళ్ళలా లేత పసుపు రంగులో వూరిస్తున్నవి. పలుచని జాకె ట్ నుండి నల్లని ముచ్చికలు ప్రస్పు టంగా కనపడుతున్నవి.నల్ల పూసల బంగారు సరం,మధ్యలో తాళి బొట్లు, జాకె ట్ మీదుగా రెండు బలిసిన సళ్ళమధ్య కవ్వింపుగా వేలాడుతున్నది,అనునిత్యం యశోద సళ్ళను ముద్దాడే ఆతాళి బోట్ల అదృష్టమే అదృష్టం.తలను చక్కగా గువ్వి,కొప్పు కట్టి,కొప్పులో విశేడు మల్లె పూల దండ తురిముంది.లైట్గా ఫేష్ క్రిము రాసింది. కనిపించి కనపించ నట్లు లేత గులాభి రంగు పెదాలకు అద్దింది. పెదా లప్పుడే అరవిచ్చిన గులాబి పూ రేమ్మ ల్లా మెరు స్తున్నవి.నిజం చెప్పా లంటే కొరుక్కు తినాలనించే అంత అందంగా వున్నాయి పెదాలు,పై పెదవి కన్నా కింది పెదవి కొద్ది గా పెద్దదిగా మందంగా, అర్థ చంద్రాకారంగా వంపు తిరిగి వున్నది, పెదాలు కొద్దిగా విడివడి వుండి, కింది పళ్ళు మంచి ముత్యాల్లా తెల్లగా తళుక్కున మెరిసాయి.ఆ అమ్దమియన్ పెదాలను చూస్తే పద్నాలుగు ఏళ్ల పిల్లాడికై నా నిక్కర్లో అరటి కాయ గట్టి పడడం ఖాయం. నుదుట స్టిక్కరు బదులు పావలా కాసంత ఎర్రని కుంకుమ బొట్టు పెట్టుకుం ది. పెన్సిలి తో కను బొమ్మలను వింటి ఆకారంలో చక్కగా దిద్దింది,కనురెప్పలకు చిక్కని నల్లని కాటుక అద్దింది. చేతు లకు ఒకోవైపు డజను లెక్కన సన్నని ఆకుపచ్చని మట్టి గాజులువేసికుని,మట్టి గాజులకు ఒకవైపు ఎర్రని,మరో వైపు నల్లని వెడల్పాటి ప్లాస్టిక్ గాజులు రెండు వేసుకుంది. తాళికి తోడుగా మెడలో ఒంటి పేట సన్నని చిన్న బంగారు తాడు వేసుకుంది.ఆ బంగారు తాడు సల్ల పాయ వరకు వచ్చి ఆగింది.దానికి మధ్యలో హార్ట్ సేఫ్ పావలా కాసంత లాకెట్ వుంది. సళ్ళపాయల వద్ద హృదయాకారపు లాకెట్,సల్ల పాయ మధ్యగా జాకెట్ పైనుండి పచ్చని తాళి బొట్లు.వహ్హా!! రసికుని మనస్సు రంజింప చేసే మనోహరపు పుత్తడి బొమ్మలా వుంది.కాళ్ళకు ఘల్లుఘల్లుమనే లామువ్వలున వెండి పట్టిలు వేసుకుంది. కాలి పట్టిల గజ్జెలు ఘల్లు ఘల్లు మని సవ్వడి చేసుకుంటూ,కొంగును నడుముకు చుట్టుకుని తెల్ల చీరలో కొబ్బరి తోటలో గట్టెంటా నడుచు కోస్తున్న తల్లిని చూస్తే నా సామీ రంగా రాముకు గుండెకాయ కిందికి జారి,సుళ్ళ కాయ పైకి లెగడం కాయం. “దేవుడా అసలైన ప్రకృతి అందాలన్నీ ఆడదాని వొంపుసోపుల్లోదాచి,ఎంతటి మగాడినైన వావి వరుస మరచిఆడదాని వెనుకలా కుక్కలా తిరిగే లా మగాళ్ళను చేసావు.నిజంగా నీవు స్త్రీపక్షపాతివే.దేవేరి వొడిలో సరస సల్లాపంలో తేలియాడు వేళ ఆమెకు లోకంలో అందాన్నంత కేవలం ఆడోళ్ళకే పరిమితమైన ట్లు సృష్టి నిర్మాణం కావిస్తా నంటు మాటిచ్చి నట్లునావు.అందుకే అందమంతా ఆడోళ్ళవొంట్లో అణువణువు అదృశ్యంగా నిండి ఇమిడింది. మగాళ్ళం వాళ్ళ అందాలకు లొంగి పోయి దరి చేర ప్రయత్నించి వారి వలపు జాలగూడులో ఈగల్లా చిక్కి చచ్చేవరకు కొట్టు మిట్టాడు తున్నాం. హతవిధీ.
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
Post Reply 


[-]
Quick Reply
Message
Type your reply to this message here.


Image Verification
Image Verification
(case insensitive)
Please enter the text within the image on the left in to the text box below. This process is used to prevent automated posts.

Possibly Related Threads...
Thread: Author Replies: Views: Last Post
  Telugu friends gumpu sexstory ISS.club 0 49,374 27-11-2018 02:52 PM
Last Post: ISS.club
  ఒక పెళ్ళాం ముగ్గురు మొగుళ్ళు - Telugu gumpu sexstory ISS.club 2 50,944 13-11-2018 03:16 PM
Last Post: ISS.club
  Amma kodukku puku dengudu kathallu ISS.club 0 362,723 04-05-2018 11:44 PM
Last Post: ISS.clubUser(s) browsing this thread: 7 Guest(s)

Indian Sex Stories

Contact Us | tzarevich.ru | Return to Top | Return to Content | Lite (Archive) Mode | RSS Syndication

Online porn video at mobile phone


kannada new storiesantarvasna maa betakama unarchi kathaigalhindi sex story comicsbest telugu sexnew hot sexy storymarathi suhagrat sex videotamil dirty stories 2016tamil hot sex newhot telugu sex imagesladki ki suhagrattamil kama novelfire book malayalamvillage sex story in hindibahan ki chudai ki kahani hindisexy stroieschodai ki story hinditelugu kama kathalu in pdfindian sex world downloadtamil kama kathaigal annichudai ki kahani didi kixxx hindi sex storynew hot chudai ki kahanitelugu lanjala kama kathalutamil actress sex stories in tamilkannada sex antywww sex in tamil comakkana tullubehan chudai photodidi ki gandmalayalam sex storiestelugu aunty in sexathai pundaia sex story in hindiindian mother in law sex storiesx kahanimeri maa ki gand marihindi sec storyস্বামী বাধ্য করল অন্যের চোদা খেতেchoot ka nashatamil kamaveri kadhaiindian story porn movieswife tamil sex storieshomosex stories tamillatest telugu boothukathalu in telugu languageteacher student kama kathailatest puku kathaluteacher and student sex storiestamil free sex comwww indian sex storieshind six storyhindisex stroytamil actress tamil sex storieschudai ki kahani jija saliNaukar se dard bhari chudai kahanisexy zavazavifamily tamil sexsexy hindi love storyஊம்பறாdesi dengudusxi storykama katha tamiltamil mother son sex videotamil sex abusebadi didi ki gand marirandi ki chudai story hindiiss indian sex storiesdevar bhabhi ki jawanibalatkar sex storywww telugu new sex comgeetha fuckhindi sexy story downloadbaap beti ki chudai hindichut ki kahani photo ke sathdesibeesseex storieskannada sex kannada sex kannada sexsuhagraat xxxmarathi sad prem kathajhat wali burchut randifree xxx storiesgandi storygangbang storieschavatமாப்பிள்ளை அத்தை sex videotelugu lo lanja kathalusarasamaina kathalutamil sex stories 2016indian sex stories with imagesteacher ko choda kahanisamuhik chudaitamil gayhindi marathi sex video download