Post Reply 
Amma kodukku latest hot sex stories in telugu font
26-11-2018, 03:22 PM
Post: #21
కమల కీరదోసను ఒకేసారి పూకు లోపలికంటా “వుమ్మమ్ మ్ మ్ మ్ మ్ హహ అయ్అయ్మ్”అంటు దూర్చింది. లావాటి దోసకాయ కమలమ్మ పూకు గోడలను బలంగా వెడల్పు చేసుకుంటూ గట్టిగా ఒరుసుకుంటూ పూకు బొక్క గోడ సున్నితమైన కండరాలను మొరటుగారాపిడిచేస్తూ పూకులో దిగబడింది.అల్లా దోసకాయ బలంగా గట్టిగా పూకు పొరలనురాపిడి చేస్తూ దిగుతుంటే సమ్మగా ఉంది.”ఆహఅఃఅమ్”అంటు మూలుగుతూనడుం పైకి లేపింది ఒకక్షణం. తరువాత మాములుగా పరుపుపై నడుము వాల్చిదోసను పూకులోఆడించ సాగింది. పూకును బాగా వెడల్పు చేసు కుని దోసకాయ కదులుతున్నది.ఇప్పుడు సమ్మగా ఉంది.కమలమ్మ గొణుగుడు మళ్ళి మొదలైంది.తాగుబోతు మందెక్కువఅయ్యి పిచ్చి పిచ్చిగా వాగినట్లు, పూకులోకూరగాయలు దూర్చుకున్నప్పుడు ఇన్నాళ్ళ మనస్సులోని అక్కస్సంతా బయటకు తన్నుకొస్తున్నది.

“నాన్న దెంగకపొతే అమ్మను దెంగాల్సింది కొడుకేరా. అ మాత్రం తెలియాదా”ఊర్లోని అమ్మ వయస్సున్న ఆడోళ్ళ పూకులు నాకుతావు, దెంగు తావు..కాని ఇంట్లో నీ మీద పంచప్రాణాలు పెట్టుకున్న అమ్మ పూకును దెంగి సుఖ పెట్టాలని లేదు..హు..are అప్పటికి నీకు నామనస్సు తెలియాలని మనమిద్దరమే ఉన్నప్పు డు నీ ఎదురుగా ఉన్నప్పుడు పొరపాటున జారి నట్లు కావాల్సి పైట జార్చి జాకెట్లో సళ్లు,బొడ్డు చూపిస్తున్నాను. నీవు కూర్చొని ఉన్నప్పుడు లోనేక్ నైటి వేసు కుని వంగోని టీ ఇస్తూ నా సళ్ళనుసగం నగ్నంగా చూపిస్తున్నాను, నీకు తలంటు స్నానం చేయిస్తూ నీ వీపుకు నాసళ్ల ను వత్తాను.బైక్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు నీ వీపుకు సళ్లు మాటి మాటికి తగి లించాను..అయినా నీవు ఈ తల్లి మనస్సు ను అర్థం చేసుకోలేదు.అందుకే ఇదిగో ఇలా నిన్ను ఉహించుకుని వంకాయనుతో కొట్టుకుంటున్నాను.. మమ్ దెంగ రా నాకొడకా దెంగు అమ్మను దెంగారా..అమ్మ పూకును పగల దీసి నాకరా? నాపూకులో తేనే పోసి నీతో నాకించు కోవాలని కోరికా రా నాకొడకా .దెంగు దెంగు ఆఆఆఆఆ ఆ”. అంటుకార్చేసుకుంది కమలమ్మ.
గది బయట రాఘవ కూడాజోరుగా మొడ్డను ఆడించి లుంగిలోకార్చెసాడు.లోపల కమలమ్మ అలాగే పూకులో వంకాయను ఉంచుకుని పక్కకు తిరిగి పడుకుంది.రాఘవ మెల్లగా అక్కడి నుండి నేరుగా తన బాత్ రూములోదూరి లుంగి విప్పి తడిపేసి,స్నానం చేసి,టవల్ నడుముకు చుట్టుకుని బెడ్ మీదకు చేరాడు.
“ అమ్మకు తనతో దెంగించు కోవాలని ఉంది.నాకు అమ్మను దెంగాలనిఉంది.ఇక అడ్దేముంది.ఏమైనా థ్యాంక్స్ నాన్నకు చెప్పాలి.నాన్న నాయినా అంటు స్వామి వెనకాల పడి అమ్మపూకును పట్టించుకోలేదు.అమ్మ పూకు దెంగేచాన్సు నాకు దక్కింది.రేపే “ఆపరేషన్ అమ్మపూకు”ను మొదలెట్టాలి.ఒకటి రెండు రోజుల్లో అమ్మ తన బెడ్ మీద బట్టలన్నీ విప్పుకుని,వరదకు ఆనకట్ట నిండి నపుడు బ్యారేజి గేట్లు పూర్తిగా ఎత్తేసినట్లు తన తొడలు విడదీసి.. పూకును దెంగమని పిలుస్తుంది. జయహో” అనుకున్నాడు మనస్సులో. అమ్మ ఆలోచనలతో చాలా సేపు నిద్ర రాలేదు కళ్ళముందు అమ్మ పూకులోవంకాయ,ముల్లంగి తదితరాలు ఆడించు కోవడం జ్ఞప్తికి పదేపదే వచ్చి మొడ్డ టింగు మని లేస్తున్నది.అమ్మతో రేపు జరప బోయే సరాసాన్ని ఉహించుకుంటు చాలా సేపటి తరువాత నిద్రలోకి జారుకున్నాడు రాఘవ.
కమల ఉరఫ్ కమలమ్మకు తాను వంకాయతో కొట్టుకుని పూకు గులతీర్చుకున్నది.కొడుకు పై తాను మనస్సు పడ్డ సంగతి కొడుకు తలుపు కీహోలు నుండి చూసిన సంగతి తెలియదు. తాను మనస్సులో కొడుకును కోరుకుంటున్న ప్పుడు పైనున్న తథాస్తు దేవతలు విని దీవించారని,తన మనస్సులోని కోరిక త్వరలోతీరబోతుందని తెలియదు.
ఉదయం లేచి స్నానాదులు ముగించుకుని ఎప్పటిలాగే (అంటే కోడలు వూరికెళ్ళినప్పుడల్లా)కాఫీ తీసుకుని కొడు కు గది కెళ్ళింది.పెళ్ళాం లేనప్పుడు రాఘవ గదికి గడియ పెట్టడు,అమ్మ బెడ్ కాఫీ తెస్తుందని తెలుసు కాబట్టి. కొడుకుగది కెళ్ళిన కమలమ్మ నేరుగా కొడుకు మంచం దగ్గరికెళ్ళి,ఇంతకు ముందులా “రాఘవ లే” అంటూ దుప్పటి పక్కకు లాగి,యధాలాపంగా కొడుకు నడుం వైపు చూసి కరెంట్ షాక్ కొట్టిన దానిలా కళ్ళు అలిచిప్పల్ల తెరచుకుని, నోటిని బందరులడ్డు దూరేంత సైజుకు తెరచి ఆశ్చర్యముగా ఉండిపోయింది. రాత్రి అమ్మ హస్తమైథునం చూసి, లుంగి లో కార్చేసుకుని, వేరే లుంగి వెతికి తీసుకునే ఓపిక లేక టవల్ చుట్టుకుని పడుకున్నాడు.అది నిద్దట్లో ఊడి పోయిం ది. నిద్దట్లో తల్లినితలచుకుంటున్నాడో,లేక పెళ్లాన్నో తెలియదు కాని రాఘవ లావాటి ఆరున్నర అంగుళాల మొడ్డ నిటారుగా జండాకర్రలా లేచి, గుండు ఆకాశం వైపు చూస్తున్నది. ఉండిండి పెండ్యులంలా అటుఇటు వూగుతున్నది. ఎదిగిన కొడుకు మొడ్డను కమలమ్మ చూడడం అదే మొదటిసారి.ఇంచు మించు 12 ఏళ్లవరకు తానేదగ్గరుండి చాలా సార్లు స్నానంచేయించింది,అప్పటికే మొడ్డ కొంచెం ఎక్కువ సైజులో ఉండేది,కాని ఇప్పటిలా కాదు.ముద్దుగా వాడి సుల్లను పట్టుకుని అటుఇటు ఊపుతూ “ఈ బుజ్జి బంగారానికి ఏ పెళ్ళాం వస్తదో”అనేది.ఒక్కోసారి ముద్దు కూడా పెట్టేది క్యాజువల్ గా. ఇపుడు పరిస్థితి వేరు.రాత్రి కొడుకును తలచుకుంటూ పూకు జాడించుకుంది.ఇప్పుడు గూటం లా బలిసిన మొగాడి అదే కొడుకు మొడ్డను నేరుగా చూస్తున్నది.మొదట సిగ్గుతో తల తిప్పుకుని బయటకు రాబో యింది. అదేమిటో కాని కాళ్ళు నేలకుఅతుక్కు పోయినట్లు కదల్లేదు. సిగ్గు వదిలించుకుని కొడుకు మొడ్డ వైపు చూసింది.ఎన్నాళ్ళకు ఇలా మరో మగాడి మొడ్డ చూస్తున్నది.కాక పొతే అది తన కన్న కొడుకుది.ఎవడిదైతే నేమి మొడ్డ మొడ్డే..పూకులో మొగుడి మొడ్డ మాత్రమే దూరుతుందా?దూర్చితే కొడుకు మొడ్డ దూరిపోతుంది.ఈ మీ మాంశలెందుకు పూకుకు మొడ్డ కావాలి.మొడ్డకు పూకు కావాలి.అంతేకమలమ్మ మనస్సులో గట్టిగా నిర్ణయం తీసుకుంది.ఎటువంటి పరిస్థితిల్లో నైన కొడుకు మొడ్డను తన పూకులో దూరాల్సిందే?అంతే!!.కొడుకు బుజ్జి గాడు తన బుజ్జి తో దెంగులాట ఆడాల్సిందే. మంచం దగ్గరికెళ్ళి కొడుకు మొడ్డను ఆపేక్షగా చూడసాగింది.తమకం ఆపుకో లేక ,ఒకచేత్తో కాఫీ కప్పును పట్టుకుని,రెండో చేత్తో మొడ్డను పక్కకు కొట్టింది.పెండ్యులం లా మొడ్డ అటుఇటు ఊగిస లాడి,జండాకొయ్యలాగా నిలువుగా నిల్చున్నది.చూడటానికి తెగముచ్చటేసింది కమలకు.కొడుకు లేస్తాడెమోనని ఒకపక్క భయంగా ఉన్న కుతూహలం ఆపుకోలేక మొడ్డను రెండు మూడు సార్లు పక్కకు కొట్టింది.స్ప్రింగులా మొడ్డ అటుఇటు ఉగుతున్నడు కమలకు చూడ్డానికి తెగ ముచ్చటగాఅన్పించింది. నిటారుగా లేచి ఆడుతున్న కొడుకు మొడ్డను చూస్తుంటే కమలకు ఆమొడ్డను నోటి నిండానింపుకుని జుపుక్ జుపుక్ మని కుడవాలన్పిస్తున్నది. అభావ న మనస్సులో మెదలగానే పూకులో టిమ్ టిమ్ అంటు జిల మొదలైనది.మొడ్డను చూస్తుంటే కమలలో ఎంతకసి రేగిందంటే, మంచమెక్కి కొడుకు నడుంకు అటోకాలు,ఇటోకాలు వేసి కోకను తొడల వరకెత్తి మీద కూర్చొని కొడుకు మొడ్డను అమాంతం పూకులోటైటుగా దిగేసుకొవాల్ననంతగా. మనస్సులోని విపరీత ఆలోచనలను బలవం తంగా ఆపింది.మనస్సులో ఈ క్షణంనుండి “ఆపరేషన్ బుజ్జిగాడు”స్టార్ట్ అనుకుంది. భళేభళే.. కొడుకేమో ఆపరే షన్ అమ్మ పూకు,అమ్మేమో ఆపరేషన్ బుజ్జిగాడు.
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
26-11-2018, 03:23 PM
Post: #22
నెమ్మదిగా చప్పుడు కాకుండా తలుపు వరకు వెళ్లి,బయట నుంచొని “రాఘవ రాఘావా” అంటు గట్టిగా పిలిచింది. తల్లి కేకకు “అమ్ మ్ మ్మా”అంటు ఉలిక్కి పది రాఘవ లేచాడు.చూస్తేదుప్పటి పక్కకు తీసేసిఉంది,టవల్ ఉడి పోయిన్నది..మొడ్డ గట్టిగా తన్నుకునుంది. గబుక్కున నడుంకుచుట్టుకుని “అమ్మా”అన్నాడు.”కాఫీ ఇందా”అంటు ఏమీ తెలియని నంగనాచిలా లోపలి వచ్చి కొడుక్కి కాఫీ ఇచ్చి,చూసి చూడనట్లు నడుముకేసి చూసింది.కొడుకు నడుం చుట్టూ టవలున్నా,ఆమె మనో నేత్రంలో కొడుకు మొడ్డకదలాడుతున్నది.

ఒక గుటకేసి “థ్యాంక్స్ మమ్మీ”అన్నాడు.
“ఏరా రాత్రి సరిగా నిద్ర పట్టలేదా.లేటుగా పడుకున్నావా..ఏమైంది”అంది.అమ్మ అలా అడగ్గానే రాత్రి విషయం గుర్తు కొచ్చింది.
“అమ్మా!రాత్రి అంతగా రెచ్చి పోయి బూతులాడుతు,పూకు కొట్టుకునినాకు నిద్ర లేకుండాచేసి.ఇప్పుడేమో పెద్ద పత్తి త్తులా ఎంత నార్మల్ గా అడుగుతున్నావు.నీ లోపలి మనిషి అసలు రంగు తెలియక ఇన్నాళ్లు టైమ్ వెస్ట్ చేసాను. అప్పుడే తెలిసుంటే నీ చీరిప్పేసి,లంగాఎత్తేసి నీ పూకు బంగారాన్ని ఎప్పుడోదెంగి ఉండేవాడిని”అని మనస్సులో అసుకుని
“అబ్బే అదేమీ లేదమ్మా,ఎదో కలత నిద్ర అంతే”అన్నాడు కాఫీ తాగుతూ.
“సరే అయితే.. త్వరగాబ్రష్ చేసి,స్నానంచేసి వచ్చేయి బ్రేక్ ఫాస్ట్ పెసరట్లు “అని,కొడుకు నడుము వైపు చూసి ముసి ముసిగా నవ్వుకుంటూ వెళ్ళింది.
రోజు గదిలోకినే తట్టి లేపి కాఫీ ఇచ్చే అమ్మఈ రోజు గడప వద్దనే నిల్చుని పిల్చింది. ఎందుకు?తనకు బాగా గుర్తు తలుపు మూసేసిపడుకున్నాడు.మరి అమ్మపిలిచి నప్పుడు తలుపు తెరచే వుంది.టవల్ అంటే నిద్దట్లోవూడింది. కాని తాను కప్పుకున్న బ్లాకేంట్ తీసిందెవ్వరు.అమ్మ లోపలి వచ్చినపుడు వెళ్ళేటప్పుడు తన నడుంవైపుచూస్తూ ముసిముసినవ్వుకుంటూ వెళ్ళింది.ఏంజరిగుంటుంది.ఏంటది..అని ఆలోచించిన రాఘవకు వెంటనే బల్బ్ వెలిగిం ది.అంటే అమ్మ లోపలి వచ్చింది..నన్ను లేపటానికి దుప్పటితీసి ఉంటుంది,బహుశా నాటవల్ వూడి చూడాల్సింది చూసే ఉంటుంది.డైరెక్టుఅవ్వటానికి సిగ్గుపడి ఇలాచేసుంటుంది. పిడికిలి బిగించి,చెయ్యిపైకి కిందికి ఆడించి “యస్సు”
అన్నాడు.లైన్ క్లియరైంది.అనుకుంటూ ఉషారుగా వాష్ రూము కెళ్ళాడు.తయారై ఉషారుగా కిచెన్ కం డైనింగ్ హాలు కెళ్ళాడు.
రాఘవ వెళ్ళేటప్పటికి కమల స్టౌ దగ్గరనిల్చుని ఉంది.కుర్చీలో కూర్చొని అమ్మ అందాన్ని ఆస్వాదించ సాగాడు. ఆడోళ్ళుబట్టలున్నా అందంగా ఉంటారు.బట్టలిప్పిన అందంగా ఉంటారు.ముందు నుండి అందంగా ఉంటారు. ఆస్వా దించే మనస్సుండాలే గాని వెనుక నుంచి మరీఅందంగా ఉంటారు.ఆడదాన్ని బట్టలతో,బట్టలు లేకుండా ఏ ఏంగిల్లో చూసిన మనస్సును లాగేసే,మరులు కొల్పేలాఉంటారు.అందుకే ఆడోళ్ళకై యుద్ధాలు జరిగాయి..మగాళ్ళకై కాదు.
రాఘవ వచ్చిన శబ్దం విని వెనక్కి తిరిగి చూసి “వచ్చావా?కూర్చో వేడి వేడి పెసరట్టు వస్తాను”అంటు అనిపనిలో పడింది.రాఘవ అమ్మను వెనుక అందాన్ని గమనిస్తున్నాడు.లోబ్యాక్ జాకెట్ వేసుకుంది.వీపులోముక్కాలువంతు నగ్నంగా కన్పిస్తున్నది.అమ్మవీపును అంతకు ముందు ఎన్నోసార్లు చూశాడు కాని ఈ పొద్దు చూస్తుంటే మనస్సు లో కొత్త ఆలోచనలు,కొత్త భావాలు వెలువడుతున్నాయి.చీరను మరి కటి భాగానికి క్రిందికి జార్చి కట్టింది.పిరుదుల పైభాగం అంగుళం మేర కన్పిస్తున్నది.బహుశాముందుబొడ్డుకు జానెడు కిందికి కుచ్చిల్లు దోపి ఉంటుంది.చీరను టైటుగా చుట్టిందేమోపిర్రలు మనోహరంగా కన్పిస్తున్నాయి.పక్కకు తిరిగి నపుడు నడుం వెనుక నుండి పోట్టవరకు ఏర్పడిన నడుం మడత కమల వెనుక భాగానికి అందాన్ని తెచ్చింది. కాళ్ళకు ధరించిన పట్టిలు కమలమ్మ కదిలిన పుడు గల్లు గల్లు మనిసవ్వడి చేస్తూ రాఘవ గుండెల్లోమోహనతను పెంచుతున్నది.వేడి వేడి అట్లు పేట్లో వేసుకుని వెనక్కి తిరిగిన కమలకు కొడుకు చూపులను బట్టి అప్పటివరకు కొడుకు తనను వెనకనుండి స్కాన్ చేసాడని అర్థ మైంది.వంటపనిలో నిమగ్నమైగమనించలేదు,పైట జాకెట్ మీద నుండి పక్కకు తప్పుకుని జాకేట్లోని సళ్లు పూర్ణ కుంభాల్లా ,కన్పిస్తున్నాయి.అయినా కమల పైట సర్దు కోకుండా అలాగే టేబుల్ దగ్గరికి వెళ్లి,ప్లేట్ కొడుకు ముందుం చింది.లోనేక్ టైట్ జాకెట్ వేసినందున కమల లావాటి సళ్లు ఒకదాన్ని నొకటి వత్తుకుని,సగం సళ్లు బయటికి కన్పి స్తుంటే ,జాకెట్ లోపలి మిగతా సగం జాకెట్ హుక్కులను తెంపుకునిరావటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయి.రెండు చను గుబ్బల మద్యపాయను చూస్తుంటే, సళ్ళమధ్య అర్జెంటుగాతన బలిసిన తనమొడ్డను పెట్టి ఆడించానిపిస్తున్నది. అమ్మ సళ్ళమీద దృష్టి తిప్పలేక పోతున్నాడు. అమ్మ లావాటి అర్ధ నగ్నస్తానాలు రాఘవను “రా వచ్చి మమ్మల్ని పిసుకు,చీకు”అని ఆహ్వానిస్తున్నాయి.”వచ్చి ఈ జాకెట్ నుండి బంధ విముక్తులను చెయ్యి” అని అర్దిస్తున్నాయి. “అమ్మ ఈనాళ్లు గమనించలేదమ్మ నీ పాలిండ్ల సౌందర్యం,పడ్తాపడ్తా నీ సళ్ళపని పడ్తా”అనుకున్నాడు. మనస్సులో.కమల కావాలని రాఘవ పక్కకు వచ్చి ప్లేట్ రాఘవముందుంచింది,అప్పుడు అమ్మ సళ్ళను, నడుం నడుం మడతలు పక్క నుండి చూసాడు.ఓహో ఏమా అందం?.ప్రౌఢస్త్రీ అందమంతా ఆమె నడుం వంపుల్లో,మడతల్లో దాగి ఉంటుంది. కమల మరో మూడుఅట్లు వేసి తెచ్చి కొడుకు ముందుంచి,ఎదురు కుర్చీలో కూర్చుంది.పైట పూర్తి గా పక్కకు తప్పుకుని జాకెట్ లోని సళ్లు దర్శన మిస్తున్నవి.అమ్మ సళ్ళను జాకెట్లో అంతకు ముందు ఎన్నోసార్లు చూసాడు.కాని ఇంత దగ్గర చూడడం అదే మొదటి సారి. రాఘవ ప్యాంట్లోబుజ్జిగాడు గాలి పోసుకుంటున్నాడు మెల్లి గా. కమల కొడుకు కళ్ళలోకి అదోలా చూస్తూ “చాలా ఇంకా కావాలా”అంది.అమ్మ అర్ద నగ్నసళ్ళ అందాలను ఆస్వా దిస్తూ చాలు అన్నట్లు తలవుపాడు. కొడుకు చూపులు తన జాకెట్ కు అతుక్కు పోయాయని అర్ద మైంది. కమలకు కావాల్సింది అదే.తన మనస్సులో ఏముందో తన అందాల ఆరబోత ద్వారా వాడికి తెలుస్తుంది అనుకుంది.
పెసరట్లు తింటూ అమ్మ సల్లనుచుడా సాగాడు.కమల
“చాలా ఇంకా రెండు వేసుకుంటావా”అంది కమల”వేసుకుంటావా”అనే పదాన్ని వత్తి పలుకుతూ.
“దేన్ని వేసుకోవాలి” రాఘవ కూడా “వేసుకోవాలి”అనే మాటను వత్తి పలికాడు.
“అట్లు”అంది
“అట్లా..చాలు”అని,ఖాళి ప్లేటు పక్కకు జరిపి వాష్ బేసిన్ దగ్గరికి వెళ్లి చేతులు కడుక్కుని వచ్చాడు.కొడుక్కి నాప్కిన్ అందించి ఎదురుగా కుర్చుంటు..
“అట్లా అని అంటున్నావు..దేన్నీ వేసుకుందామనుకున్నావు”అరాదిస్తూ అడిగింది.
“నిన్ను వేసుకుందామనుకున్నాను” అని మనస్సులో అనుకుని.బయటికి మాత్రం
“ఏమి లేదు ఊరికేఅడిగానంతే”.తల్లి కి ఎదురుగా కూర్చున్నాడు.కమల ముందుకు వంగి రెండు మోచేతులు డైనింగు టేబుల్ మీద ఆన్చి ముందుకు వంగి “అంతేనా..నేను అదేమో ననుకు న్నా”అంది.
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
26-11-2018, 03:24 PM
Post: #23
తల్లి అలా వంగున్న పోజులో తల్లి సళ్లు జాకెట్ సందులో నుండి మరింత కవిస్తూ “రా వచ్చి, మమ్మల్ని ఈ జాకెట్ నుండి బంధ విముక్తిల్నిచేసి,నీ స్వంతం చేసుకో” అని మౌనంగా తమ అంగీకారాన్ని తెలుపు తున్నట్లుంది రాఘవ కు. అమ్మ కావాలనే చేస్తుందని అర్ధమైంది.అందుకే సంకోచం లేకుండా అమ్మ సళ్ళను చూడ సాగాడు.
“చూసింది చాల్లే..నీ దృష్టి తగిలేలా ఉంది”అంది కమలమ్మ. తల్లిపెదాలపై కనికన్పించని దరహాసం, కళ్ళల్లో కొంటె తనం మాటల్లో చిలిపితనం కన్పించింది.
“ఎం చూస్తున్నాను దృష్టితగిలేంతగా”
“వాటినే ఇందాకావచ్చినప్పటి నుంచి చూస్తునేవున్నావు”
“ఏమి చూడ్డంలేదు”
“అబద్దం చెప్పకు నీవు చూస్తున్నావనినాకు తెలుసు”
“నేను వచ్చాకా చాలా చూసాను.నీవు వేటిగురించోచెప్పు”అన్నాడు రాఘవ.
“నేను చెప్పింది ..వీటి గురించి”అంటు చేతితో జాకెట్ వైపు చూపింది తెగించి.రాఘవకు కావాల్సిందిఇదే.తల్లిని మాట ల్లో డైరెక్టు చెయ్యడం,తల్లితో పచ్చిగా మాట్లాడించడం.
“వీటిని అంటే ఏమిటి పేరులేదా”
“వుంది వినాలనిఉందా?వింటే తట్టుకోగలవా?”
నా అందమైన అమ్మ చెప్తే వినాలని ఉంది.చెప్పు”
“అయితే జాగ్రత్త గా విను..అవివివివి..”అంటుసాగదీసినది కమల.
“సాగదియొద్దు..డైరెక్టుగా మ్యాటరులోకి వచ్చేయి”
“అయితే విను.నాసళ్ళను ..ఇందాకటినుండి కళ్ళతో నమిలి తినేసేటట్లుచూస్తున్నావు.తప్పుకాదు.ఎదిగిన కొడుకు అమ్మను అలా చూడొచ్చా”అందిచిరు కోపాన్నిప్రదర్శిస్తూ.
“అవును చూసాను.ఏంటంటా.నా అమ్మ సళ్లు నేను చూసుకుంటాను .చిన్నప్పుడు జాకెట్ విప్పి ఈ సళ్ళపాలే కదా తాపావు.అప్పుడు సళ్ళను చూస్తూ,ఒకచోత్తోరెండో సన్ను ముచ్చిక నలిపేవాడినట నివే చెప్పావు, అందరు ఏడాదో, ఏడాదిన్నర పాలిస్తే నీవు రెండున్నర ఏళ్ళు పాలిచ్చావట. అందుకే కన్న కొడుక్కి అమ్మ సళ్ళను ఎప్పుడైనా, ఎక్క డైనా చూసే హక్కుంది.అంతే..హా అమ్మను చిన్నప్పుడు కాదు చూడాల్సింది.ఎదిగిన కొడుకు చూడాలి.చూసి అమ్మ మనస్సులో కోరిక తీర్చి తృప్తి పరచాలి”అన్నాడు”తృప్తి”అనే మాటను మరింత వత్తి పలుకుతూ చిలిపిగా.
“మరి ఆమాట ముందే చెప్పొచ్చుగా” దాపరికమెందుకుఅంది కమల.
“ఆహా అలాగా ..మరి నీవు చేసిందేమిటి.నీవు మాత్రం చూడలేదా”అన్నాడు రాఘవ
“నేను చూసానా?ఏం చూసాను”అంది.వెంటనే గుర్తొచ్చింది.కొంపదీసి తాను కొడుకు మొడ్డను చూసినట్లు తెలిసి పోయిందా?వాడు దాని గురించే అడుగుతున్నాడా?
“ఏం చూసావో నీకు తెలుసు.నాకు తెలుసు.కాని చూడనట్లు ఏక్ట్ చేసావా లేదా?”డిమాండ్గా అన్నాడు.
“ఏం చూసాను .ఏమీ చూడలేదు..లోపలి రాలేదు, దుప్పటి తియ్యలేదు..దాన్నిచూడలేదు”అని నాలిక్కరుచుకుంది.
మాటల్లో పెట్టి కొడుకు సగం నిజం రాబాట్టాడు.
“నేను దుప్పటి సంగతి ఎత్తలేదే.అంటే నీవు వచ్చావు,దుప్పటి ఎత్తావు,దాన్ని చూసావు?అవునా కాదా?
“అవున్రా..చూసాను ఏమీటంటా.నేనేమి కావాలని చూడలేదు.అలా ఏక్సిడెంటల్ జరిగింతంతే”తన్ను తాను సమర్ధించుకుంది కమల.
“ఒప్పుకున్నావు చూశానని.ఇంతకు ఏమిచూసావో చెప్పు”
“వుహు”అంటూతల అడ్డంగాఊపి “చూసానంటున్న.పోనీ నీవు చెప్పు నేను ఏమీ చూసానో”అంది దబాయించి.
“ఏమీ చూసావంటే ఎదిగిన నీ ముద్దుల కొడుకు మొమొమొ”అని ఆగాడు
“వూ..చెప్పు.మొమొమొ”అంటు నాన్చుతున్నావు”అంది కొడుకును కవ్విస్తూ.
“అవునే చెప్తాను.. నీవు నామొడ్డ చూసావు..అవునా?”అన్నాడు
“అవును చూసాను”అందికళ్ళుఎగరేస్తూ.”చూసాను ఏంటంటా” అన్నట్లు కళ్ళుఎగరేసింది.అందులో కొడుకును రెచ్చ గొట్టే కవ్వింత ఉన్నది.
“అయితే నచ్చిందా కొడుకు మొడ్డ”అడిగాడు రాఘవ తల్లిని.
“నచ్చింది,నాకొడుకు మొడ్డ నాకు నచ్చింది తప్పేంటి.ఈ మొడ్డను చిన్నగా వున్నప్పుడు ఎన్ని సార్లు చూడలేదు. ఎన్నిసార్లు ముద్దాడలేదు. నీ చిన్నపుడు నిద్రలో నీ బుల్లిబెల్లం లేచిఆడేది,అప్పుడు చూడ్డానికి బుజ్జిగాడు తెగ ముద్దొచ్చి నోట్లోకి తీసుకుని ఎన్నిసార్లు చీకలేదు.అప్పుడు లేని బిడియం ఇప్పుడెందుకు.దాచుకోవటానికి ఏమి లేదు ఇందులో “అంది కమలమ్మకొడుకుక్కి కిర్రెకించేలా.అమ్మ అలా నెమ్మదిగా ముద్దు ముద్దుగా నేరుగా పచ్చిగా మాట్లాడుతుంటేవాళ్ళంతా అదోరకమైన మత్తుగా ఉంది.
“నీవన్నట్లు దాచుకోవటానికి లేదు అన్ని ఇక విప్పేసుకోవడమే”అన్నాడు
“ఏమిటి విప్పెసుకునేది” అంది మత్తుగా.
“ మొదట మనస్సులు ..కుదిరితే అవికూడా పూర్తిగా విప్పుసుకుని”రాఘవ గొంతులో కవ్వింత కూడిన చిలిపితనం.
“అవ్వంటే ఏమిటో”
చెప్పాను .ముందిది చెప్పు .అంతగా నచ్చిందా నీకు కొడుకు మొడ్డా”
“అవును నచ్చింది”. కమలమ్మ
“ఓహో ఇస్తే ఏమి చేసుకుంటావు”కొడుకు క్వశ్చన్
“దాచుకుంట”తల్లి గడసరి సమాధానం.
“దాచుకుంటావా?ఎక్కడమ్మా”మురిపాలురంగరిస్తూ కొడుకు.
“ఇక్కడ” అంటుతొడల సందు చూపింది నిసిగ్గుగా.ఇంతవరకు వచ్చాకా..సిగ్గా..చింతకాయ
“ఇక్కడ అంటే దానికి పేరులేదా చెప్పు”అమ్మ నోటెంటా ఆపేరు పచ్చిగా వినాలని కొడుకు ఉబలాటం.
“ఆహా!! బావుందిరా.అదేమిటో తెలియకుండానే పెళ్ళిచేసుకుని,పెళ్ళాంతో శోభనం చేసుకుని ,రాత్రులు రోజు పెళ్ళాం పక్కలో బట్ట లిప్పేసి పడుకుంటున్నావు..అదేమిటో చెప్పాలా?వెటకారం మమకారం మిళితం చేసి అడిగింది కమల.
“తెలుసు.కాని ఆమాట అమ్మ నోటెంటా విని తరించాలని ఈ కొడుకు కోరిక”అమ్మ కాళ్ళకు ప్రేమబంధం వేసాడు.
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
26-11-2018, 03:24 PM
Post: #24
“కన్న కొడుకు సిగ్గు లేకుండా మురిపెంగా అడిగేతే ఏ తల్లి మాత్రం కాదంటుంది. చెప్తాను చెవులు నిక్కించుకుని విను. నీమొడ్డను నాపూకులో దాచుకుంటా..ఇస్తావా అమ్మకు నీమొడ్డను కానుకగా”అంది కసిగా పచ్చిగా కొడుకు ముఖంలోకి సూటిగా చూస్తూ,చేత్తో చీరమీదనుండే పూకును వత్తుకుంటు.

రాఘవకు అమ్మ అలాగా పచ్చి పచ్చిగా ఓపన్ అయ్యి మాట్లాడే టప్పటికి వళ్ళంతా చెప్పలేని తపన.తల్లి మీద మొహకం పుట్టింది.
“నీవడిగితే మొడ్దేమిటి నాప్రాణాలిస్తాను?అంటు లేచి వెళ్లి అమ్మను కుర్చీ మీదనుంచి లేపి వెనకనుండి రెండు చేతులు చేసి గట్టిగా వాటేసుకుని,అమ్మ మెడ మీద,చంపాల మీద ముద్దు పెట్టాడు.కొడుకు చేష్టలకు “మ్ మ్ మ్ “అంటు కమ్మగా మూలిగిందికమలమ్మ.కొంచెపుసేపు అమ్మ పొట్టపిసికి చేతులను జాకెట్ మీదకు చేర్చిబొబ్బాయి కాయల్లాంటి చనుగుబ్బలను బలంగా పిసుకుతూ,వీపు భాగంలో జాకెట్ లేని భాగాన్నంత నాకుతూ “అమ్మ అమ్మ మ్మం మ్ మ్ మ్“ అంటు పలవరించ సాగాడు.కమలకు కొడుకు అలాచేస్తుంటే ఎంతో హాయిగా ఉంది,ఇక దక్కదను కున్న సుఖం కొడుకు వలన లభించబోతున్నదన్న ఆనందం కామాలను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసింది.కొడుకు తల వెనుక రెండు చేతులు వేసి కొడుకుతల వంచి మెడ పక్కుకు తిప్పి మొరపైకెత్తి కొడుకు బుగ్గమీద ముద్దెట్టింది.కమలకు కొడుకు అలా వాటేసుకుని సళ్లు పిసుకుతుంటే చెప్పలేనంత కైపుగా మొహకంగా ఉంది. అదేదో కలలా ఉంది. అలాంటి స్థితి ఉన్న కమల వెంటనే వాస్తవస్థితికి వచ్చి,కొడుకునుంచి విడిపించుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ
“రాఘవ వదలరా ఎవ్వరైననవచ్చి చూస్తే కొంపలంటుకు పోతాయి.వదులు అంది”అంది
“ఇప్పుడెవ్వరు వస్తారు మనింటికి”అంటు తల్లిని ఇంకా గట్టిగా హత్తుకుని సళ్లు పిసక సాగాడు”
“మెయిన్ డోర్ వెయ్యలేదు.వేసి రానివ్వు”అంది. కొడుకును ఒప్పించి వెళ్లి మెయిన్ డోర్ మూసేటంతలోవీధి చివరిం టి రవణమ్మ “అక్కాకమలక్కా”అంటు వచ్చింది.అది చూసిరాఘవ “అమ్మో!అమ్మ ముందు చూపుతో చెప్పింది నిజ మైంది. నయం ఒక్క నిమిషం ముందు రవణమ్మ వచ్చింటుంటే, కొంప మునిగేది. మరుక్షణం వార్త ఊరంతా పొక్కే ది “కమలమ్మ కొడుకు పక్కలో తొంగుటుందని”.కమలమ్మ డ్వాక్రా గ్రూపులో మెంబరు తాను,లోన్ సంగతి మాట్లాడ టానికి వచ్చింది.రాఘవ కొద్ది నిమిషాలు ఆగి వంటగది డైనింగ్ రూము నుండి వచ్చి హాలులో కూర్చొని మాములు గా టి.వి చూడసాగాడు. ఆమె ఉన్నంత సేపు రాఘవకు,కమలకు ముళ్ళమీద కూర్చున్నట్లుంది. ఎప్పుడెప్పుడు వెళ్తుందా,తలుపు గడియ వేసుకుందామా?అని ఎదురుచూస్తూ రవణమ్మ చెప్తున్నదానికి “ఆ.. వూ ..అలాగా.. అంతేనమ్మా”అంటు ఊ కొడ్తున్నది. ఎప్పుడెప్పుడువెళ్లి కొడుకు కౌగిట చేరి సళ్లు,గుద్దలు వత్తించుకోవాలని కింద మీదవుతున్నది. ఒక పది నిమిషాలు అది ఇది మాట్లాడాక “వస్తా నక్కా.మాఆయనోచ్చేటైయమైంది”అంటు వెళ్ళిం ది. రవణమ్మను పంపి తలుపేసి లాక్ చేసి ఇలా తిరిగిందోలేదో రాఘవ వెళ్లి అమ్మను సుడిగాలిలాచుట్టి వాటేసుకు న్నాడు. కమలమ్మ మారుమాట లేకుండా కొడుకు కౌగిట గువ్వల కువకువలాడుతూ ఒదిగింది.
ఒకచేత్తో తల్లి పిరుదల చుట్టూ చేయివేసి తననడుము కేసి వత్తాడు.రెండో చేతిని వీపుమీద వేసి బలంగా తనఛాతికి అమ్మ చనుగుబ్బలు అణిగిపోయేలా నొక్కుకుని హత్తుకున్నాడు.కమలమ్మ కూడా తనకు తెలియకుండా నేకొడుకు నడుముచుట్టూ వేసి తన మొత్తకేసివత్తుకున్నది.ఇద్దరు వళ్ళు కామవాంఛతో సున్నపురాళ్ళేసిన నీళ్ళలా కుత కుత ఉడుకుతున్నవి.ఇద్దరి మనస్సులో,తనువులలో మోహావేశం కారుమబ్బులా ఇద్దర్ని చుట్టేసింది.కమల తట్టు కోలేని తమకంతో కొడుకు తలను ముందుకు లాగి పేదల పై “మ్ మ్ ప్చ్” అంటు గాఢంగా ముద్దెట్టింది.రాఘవ కు అమ్మ తపన,కామేచ్చనిండిన కోరికతో పెట్టినముద్దుతో వళ్ళంతజిల్లంది.చెప్పలేని మత్తు మైకం ఆవరించింది.రాఘవ తల్లి నోట్లోకి నాలుక జాపాడు.అంతే స్ట్రాతో కొబ్బరి బొండంలోని నీళ్ళనుపీల్చినట్లు”ఉస్స్ స్ స్”అంటుకొడుకు లాలా జాలన్నిపిల్చుకుంది.రాఘవ అమ్మ పెదవిని నోట్లోకితీసుకుని చప్పరించ సాగాడు.ఆ తరువాత కింది పెదవిని మెల్లి గా పంట నొక్కాడు.కమల వళ్ళంత జిల్ జిల్ జిల్ మంది.పట్టలేని తమకంతో “అమ్ మా”అనే చిన్నమూలుగుకమల నోటెంటా.నోళ్ళుతెరచి ఒకరి నాలిక చివర మీద ఇంకొరి నాలుకకొన తగిలించి నాలికలనుముద్దాడించారు. మళ్ళి నాల్గు పెదాలు ఒకదానికొకటి అతుక్కుపోయాయి. ఒకరి నోటిలోని అధరామృతాన్నిమరొకరు జుర్ జుర్ మంటు జుర్రు కున్నారు.కొద్ది సేపు ఒకరి బుగ్గలను ఒకరు ముద్దాడారు.సుతి మెత్తగా బుగ్గలను కొరకడంతొ మొదలైన తామ సం ఎక్కువై బుగ్గల మీద గాట్లు పడేలా కోరుకున్నారు.మళ్ళిఒకరి నాలికను ఇంకొకరు నోట్లోకితీసుకుని పిప్పరమెంటు ను చప్పరించినట్లు చప్పరించారు.అయిదారు నిమిషాలు అక్కడ ఒక మధురమైన శృంగార కేళి హాలులో రాజ్య మేలింది.కొడుకును ముద్దాడుటలో కమలమ్మకు అనిర్వచనీయమైన మధురానుభవం కల్గింది.పదహారేళ్ళ వయ స్సులో ఉన్న కన్నెపడచుకు ప్రియుడు చేయు ప్రతి చిన్నలైంగిక చేష్ట ఎంతో శృంగారయుతంగా,లైంగికంగా ఉద్దిప్తను కల్గిస్తుంది.కేవలం ప్రియుడు,సఖుడు గట్టిగా ముద్దు పిట్టిన,ముచ్చికలను నలిపిన,లేదా పూకులో వేలు పెట్టి ఆడిం చిన కూడావెంటనే భావప్రాప్తి చెందును.కాని వయస్సు పెరిగే కొలది శృంగారచేష్టల డోస్ పెంచాలి. ముందు ఫోర్ ప్లే(సంభోగ ముందస్తు లైంగిక ఉద్దిప్త చేష్టలు).కమలకు తాను కోడె ప్రాయంలో ఉన్నప్పుడు పెళ్ళయిన కొత్తలో మొగుడు తాకిన చాలు విపరీతమైన కామ ప్రకోపం పొందేది.ముద్దు పెడ్తే చాలు పూకులోపాకం ఏరులై పారేది. ఇప్పు డు అదే స్థితి.కొడుకుపైన పెదాల పై ముద్దుపెడ్తుంటే కింద పూకులో పాకం కారడం మొదలైంది. వళ్ళంతా అదో విరహ తాపం.ఇంకా గట్టిగా కొడుకును వాటేసు కుంటుంది.అసలే చానాళ్లుగామగ స్పర్శ లేదు అందుకే కొడుకు స్పర్శతో కమల దేహమంతా ఒకటే తాపం,వళ్ళంతా సలసల కాగిపోతున్నది.వేడి నిట్టూర్పులు ముక్కు నుండి వెలువడుతున్నవి.కళ్ళు మత్తెక్కాయి.సళ్లు బరువుగాలావెక్కి కొడుకు పిసుకుడుకై జివజివ లాడుతున్నాయి. సన్నద్రాక్షపండు సైజు ముచ్చికలు ఉసిరికాయంత సైజుకు ఉబ్బాయి. కోకలో,లంగాకింద తొడల సందు మద్యలో అమాయకంగా దాక్కున కొవ్వుపట్టిన త్రికోణఉబ్బు రాఘవ జన్మస్థానం కామతాపంతో పొంగడంలా ఉబ్భినది. రాఘవపరిస్థితి కూడా తల్లిలాగా ఉంది.అమ్మ ముద్దులతో వళ్ళంత ఒకటే సలపరంగా ఉంది. ప్యాంట్ లోని మొడ్డ గట్టిపడి,గుడారంలా ప్యాంటు జిప్ భాగంలో ప్యాంటును ఎత్తి పట్టింది.అవకాశం దొరికితే ప్యాంటును చీల్చుకుని వచ్చే టంత ఉద్రేకంగా ఉంది.పెళ్ళికి ముందు,తరువాత కూడా పరాయి ఆడోళ్ళను దెంగాడు. కాని ఈ వేళ అమ్మతో సరస మాడుతున్నప్పుడు పొందిన అనందం ,హాయి మరెప్పుడు కల్గలేదు.అమ్మ పూకులోలభించే సఖం మరే పూకులో లభించదు ఇది తధ్యం.
రాఘవకు ఇక ఆగడం సాధ్యం కావడంలేదు.ఇప్పుడే ఇక్కడే అమ్మను వేసేయాలి.అమ్మ జాకెట్ నుండిబయటకి సగంసళ్లు చూసి రాఘవ పిచ్చేక్కినట్లయ్యి, జాకెట్ ముందు భాగాన్నిఇంకొంచం కిందికి లాగి సళ్ళపాపిడి మీద ముద్దు పెట్టాడు. “మ్ కన్నా”అంటు కొడుకు తలను మరింతగా గుండెకు హత్తుకుంది. చెయ్యేసి హుక్కులు విప్ప బోయాడు.కమల కొడుకు చేతులు పట్టుకు ఆపి
“ఏరా ఇక్కడే మొదలెడ్తవా? నీ ఆత్రం సంత కెళ్ళా. కొంపలంటుకుంటాయి సడన్ గా ఎవ్వరైనా వస్తే .పద బెడ్రూము లోకి పద కుమ్మేసుకుందాం. అమ్మమీద నీ కోరిక నాపూకుదూల రెండుతీరాలి”అంది కమలమ్మ కామంతో కాలిపోతూ,కోరికతో రగిలి పోతూ.”
“అయితే పదం”టు తల్లిని వెనుకనుండి గట్టిగా వాటేసుకుని జాకెట్ మీదనే తల్లి సళ్ళను కసిగా జాకెట్ పిగిలిపోయే లా పిసికేస్తూ ప్యాంటులో లేచి గుడారంలా ఉన్న మొడ్డను అమ్మ గుద్దల చీలికకేసి వత్తుతూ రాసాడువీపు మీద మెడమీద చెంపమీద ముద్దులను కురిపిస్తూ తనబెడ్రూము వైపు అమ్మఅడుగులో అడుగేస్తూ నడిపించు కెళ్ళా డు.తల్లి పైటను పక్కకు జార్చాడు.కమల పైట క్రిందపడకుండ చేతినివంచి దానిమీద వేసుకుంది.జాకెట్ హుక్కులు పటపట మని తెంపేసాడు.రెండు చేతులతో చను గుబ్బలనునిండుగా పట్టుకుని పిసి కాడు.కొడుకు సళ్లను మామిడి పళ్ళను పిసికినట్లు పిసుకుతుంటే వళ్ళంత ఎదో తెలియని మైకం అవరిస్తున్న ది.కమల నోటి నుండి “అమ్ వూమ్. ఆఆహ”అనే సన్నని మూలుగులు మాత్రం వస్తునాయి.తలను వెనక్కి వాల్చి మత్తుగా కళ్ళు అరమోడ్పులైయాయి. బంగినపల్లిమామిడిపళ్ళ వంటి సళ్ళను పిసుకుతుంటే, మెత్తని ముఖమల్ గుడ్డను తాకినంత సున్నితంగా స్పంజి లా ఉన్నాయి.గుబ్బలను వదిలి ముచ్చికలను వేళ్ళ చివర్లతోపట్టుకుని నలిపాడు. “రాఘవావా వావా ..అమ్ మమ్ మమ్”.అంటు మెత్తగా మత్తుగా గునిసింది.తల్లి అలా మత్తుగా మూలుగుతుంటే రాఘవకు ఇంకా కామ ప్రేకోపం రెండింతలు పెరిగి ఇంకా గట్టిగా ముచ్చికను నలిపి ముందుకు వంగి ముచ్చికను నోట్లోకి తీసుకుని మునిపంటి నొక్కి పట్టి సున్నితంగాలాగాడు.కమల పంచ ప్రాణాలు గాల్లో తెల్తున్నట్లు అయ్యింది.కొడుకు తలను మరింత గుబ్బ లకు హత్తుకుని.
“కొడకా ...ఏమీచేస్తున్నావురా.ఇన్నాళ్ళు ఈ అమ్మకు ఈ సుఖాన్నిఎందుకివ్వ లేదురా? అమ్మాఆఆ. చెయ్యరా. చెయ్యి దింపెయ్యిరా అమ్మ వంట్లోని వేడిని. అమ్మ పూకుజ్వరాన్ని నీమొడ్డ థర్మామీటరెట్టి కొలవరా.అమ్మతాపాన్ని నీ ముద్దుల మందిచ్చితగ్గించరా. అమ్మసళ్ళ పోగురును నీ చేతులతో మర్దించి తగ్గించరా. పూకు వేడిని నాలికతో నాకి చల్లార్చరా. మీ నాన్న సగంలో వదిలేసినా అమ్మ పూకుమడిని ఇక నుంచి నీవే నీ మొడ్డతోదున్ని సాగు చెయ్యాలి.ఈ రోజునుండి నా పూకు పూలతోటకు నీవే తోటమాలివి.నాపూకు పువ్వులోని మకరందాన్ని రోజు జుర్రు కునే తుమ్మెద నీవే..ఈ అమ్మ కు నీవే పర్మనెంట్ రంకు మొగుడివి.నీ అమ్మ పూకును రోజు దెంగిదెంగి పచ్చడి చెయ్యారా?మొడ్డ కై పరితపిసున్న నీ అమ్మ పూకులో నీ మొడ్డను దూర్చి దెంగి నా పూకు జిల,గుల తీర్చరా నా కొడకా ”అంటు పిచ్చిపిచ్చిగా పలవరించింది. కొడుకు తన్ను అక్కడే నిలబెట్టి కోకెత్తి దెంగితే అలానిలబడి దెంగించు కోవాలన్నంత కసిపుట్టింది కమల వంట్లో..
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
26-11-2018, 03:24 PM
Post: #25
బెడ్రూములోకి వెళ్లేలోపు అమ్మ జాకెట్ విప్పేసాడు తల్లికి ఎదురుగా నిల్చొని సళ్ళను గట్టిగా పిసికాడు.సళ్లు చీకి ఎదురుగా నిల్చొనిఅమ్మను ఎగాదిగా చూసాడు.”ఓఒవ్.ఏమందం”.

కమల ఒకచెయ్యినడుము మీద వేసి,రెండవ చెయ్యికి పైటను మణికట్టుకుకొంత చుట్టుకుని అంచును నేలమీదకు వదిలేసి మొహకంగా కొడుకేసి చూస్తూ వయ్యారంగా నిల్చొంది.అప్పటివరకు కొడుకు పిసుకుడుకు సళ్లు బిరుసెక్కి కొద్దిగా ఏటవాలుగా ఉన్నను బింకంగా ఉన్నాయి.ముచ్చికలు గట్టిపడ్డాయి.కోరికతో నిండిన గులాబి పెదాలు కొడుకు ను రతికేళికి రమ్మని సంకేతానిస్తున్నాయి.మత్తెక్కిన కళ్ళు “రారా నాకొడక రా ,నీదే లేటు వచ్చి మీదెక్కి దెంగు” అంటు ఆహ్వానిస్తున్నాయి.
“అమ్మా మనమధ్యలో ఈ బట్టలు అవసరమా ?తీసెయ్యి” అంటు తనచోక్కా,ప్యాంటు విప్పాడు.అప్పటికే మదన్మత్త తోఉన్న కమల మారుమాట లేకుండా జాకెట్,చీర విప్పేసింది.కొంచెం సేపు లంగా మీద పొట్ట బొడ్డున కన్పించేలా నిల్చొని కోడుకుకు కనువిందు చేసి, కవ్వింపుగా లంగావిప్పి పక్కకు గిరాటేసింది.ఒకకాలు కొద్దిగా వంచి, నిటారు గా నిల్చొని,తలపక్కకు వంచి,మెడక్రింద సళ్ళకు ముందు భాగంలో రుద్దుతూ “మమ్ మ్”అంటు మొహకంగా కొడు కు కేసి చూసింది. పోటోకు పోజిస్తున్నట్లు కొడుకు ఎదురుగా నగ్నంగా నిల్చొని తన నగ్నఅందాలను ఆర బోసింది. ఎది గిన కొడుకు ముందు ఒంటిమీద నులు పోగుకూడా లేకుండ నిల్చున్నాననే సిగ్గుతో కాకుండ, ప్రియుడికి తన నగ్న అందాలను కనువిందు చేస్తూ మరులు గొల్పుత్తున భావన కమల ముఖంలో కనపడుతున్నది.
“అమ్మ ..లంజా ఎమున్నావే వంటి మీద బట్టల్లేకుండా..బట్ట లేసుకుంటే ఎంత అందంగా ఉన్నవో,బట్టల్లేకుండా అంతకు నాల్గింతలు అందంగా ఉన్నావే..అమ్మనీ యమ్మా.ఎక్కడ దాసుకున్నావే నీఅందాలను,వయ్యారాలను.” అన్నాడురాఘవ కోరికతో దహిస్తున్న చూపులతో. అమ్మ నగ్నఅందాలను చూపులనే స్ట్రాతో పిల్చేస్తున్నాడు.రతి దేవి నిగురించి వినడం,చదవడమో జరిగింది. అమ్మను చూస్తే ప్రౌఢ వయస్సులో అమ్మఅందం ముందు రతి అందం సొగసు దిగదుడుపే అన్పించింది.
“నేనేమి దాచుకోలేదు.సందు చిక్కినప్పుడల్లా నీ ముందు అందాలను ఆరబోసేదాన్ని.నీవే కళ్ళున్న కబోదిలా గుర్తించలేదు.పోనీ ఇప్పటికైనా గుర్తించి అమ్మను బతికించాను.లేకపోతె ఇంకెన్నాళ్ళు కారెట్.దోసకాయలతో సరి పె...”అంటు నాలిక్కరుచుకుంది కమలమ్మ. తాను నోరుజారితన బెడ్రూము రహస్యం బట్టబయలు చేసిందా? కొడుకేమనుకుంటాడో..కమలలో సిగ్గు.
“ఆ ..ఆగి పోయావేమిటే చెప్పు..కారెట్ కీరదోస వంకాయలో సరిపెట్టు కోవాలో అనికదా”అన్నాడు రాఘవ కొంటెగా నవ్వుతు.
“అది.. అది...నీకెలా ..తెలుసు”కొంచెం సిగ్గుపడుతూ,బిడియపడుతుఅడిగింది.””ఆ తెలిస్తే తెలవని.అన్ని విప్పుకుని కన్నకొడుకు ముందు పూకును కొడుకుమొడ్డతో వాయించుకోవాటానికి రెడీగా ఉన్నాను.తెలిస్తేతెల్వవి” అనుకుంది.
“రాత్రి చూసానే?కసికసిగా వాటిని దూర్చుకునినన్నుహించుకుని కొట్టుకోవడం.అందుకే ఈ రోజు తెగించా”అన్నాడు రాఘవ.
“అన్ని చూసాకా ..అంతా తెలిసాకా..ఇక నిన్ను నీ అమ్మను దెంగకుండ అడ్డేదేవ్వరురా..లేటెందుకు వచ్చి అమ్మ పూకును కరువు తీరాదెంగరా నాకొడక..నా ముద్దుల రంకుమొగుడా..మొగడా..నీ నాకుడుకుకై నీ అమ్మ పూకు ఎదురుచూస్తున్నది.ఇక నుంచి నావంకాయ,క్యారెట్ అన్ని నాకొడుకు మొడ్డే.” కైపుగా అంటు వెళ్లి కొడుకును వాటే సుకుంది.ఎంతగట్టిగా వాటేసిందంటే కొడుకురొమ్ముకు కొబ్బరిబొండాల్లాంటి మెత్తనిసళ్లు అప్పడంలా నలిగి అతు క్కు పోయాయి.ఇద్దరిలో ఒంట్లో వెయ్యి వోల్టేజి కరెంటు ప్రవహించినట్లయ్యింది.రాఘవ కూడా తల్లిని మొహంగా వాటేసుకున్నాడు.
మళ్ళిఇద్దరు ముద్దులాడుకున్నారు.గంగాభావాని కొబ్బరి బొండాలంత వున్న అమ్మ సళ్లుతన ఛాతికి అతుక్కుని అదోరకమైన మధురమైన భావం మనస్సంతా నిండింది.అమ్మ పెదాలనుండి తన పెదాలను తల్లివెన్న ముద్దల్లాంటి చనుగుబ్బల మీదికి జార్చాడు.రెండుగుబ్బాలను అందిన చోట్ల ముద్దులెట్టాడు.రెండు సళ్ళను దగ్గరగా లాగి రెండు ముచ్చికలను ముద్దాడాడు.ఒకసన్ను ముచ్చికను నోట్లోకి తీసుకుని చిన్న పిల్లాడిలా పాలుత్రాగాడు.కొడుకు మదన చేష్టలకు కమల సూర్యరశ్మితగిలిన నెయ్యిలా కరుగుతున్నది.పసిపాపగా,అమాయకంగా తన సళ్ళను చీకి పాలు తాగిన కొడుకు ఎదిగి ఈ రోజు అమ్మ సళ్ళను మళ్ళిచీకుతున్నాడు.ఆరోజు చీకినపుడు తల్లిగాకలిగిన భావం వేరు, కానిఈ రోజు ఎదిగినకొడుకు సళ్ళను చీకుతుంటే వళ్ళంత సమ్మగా ఉంది. ఆ అనుభవం మళ్లిమళ్ళి కావాల న్పిస్తున్నది. ఒకమగాడు ఆడదాన్నిచేస్తే కలిగే హాయి కొడుకు చీకుతుంటే కల్గుతున్నది కమలకు.కొడుకు అలా చప్పరించే సరికి కమలమ్మ “కొడకాకాకాఆఆఆఆ”అంటుతీగెలు సాగింది. రెండు చేతులతో సళ్ళను గట్టిగా పిసుకుతు ముచ్చికలను మార్చిమార్చిచీకాడు.
“ఆహ ..హమ్ హ్హా హుప్..నీవలా ముచ్చికలు చీకుతు,గుబ్బలు పిసుకుతుంటే ఎంత హాయిగా ,సమ్మగా ఉందో.. అలాగే చీకరా.గట్టిగా కొరుకు ముచ్చికలు. వుస్.అబ్.. ముచ్చికను కొరుకుతుంటే కింద నీ అమ్మపూకులో జుమ్మని మోహన రాగం మోగుతున్నది.మోగించు మోగించు అమ్మ పూకులో మోహన రాగంతోపాటు నీ మొడ్డతో దెంగుడు రాగం మోగించు.. కుమ్మరి కుండలుచెయ్యటానికి బంకమన్ను పిసికినట్లు నీవాలా నాసళ్లు పిసుకుతుంటే స్వర్గ లోకంలో విహరిస్తున్నట్లుంది. పిసుకురా కన్నా..పిసుకు.సళ్లు నీ పిసుకుడుకు కరిగి నీరై పోవాలి.అమ్మా..అబ్బా. మమ్ ..పిసుకూకూకూకూకూకూకూ రారా”మత్తుగా గునుస్తున్నది. తనపార్వతి సళ్లుపెద్దవైనప్పటికి అంతకన్నా పెద్దవి తల్లి సళ్లు.చేతుల్లో ఇమడలేకపోతున్నాయి.నలభై ఏళ్ళు దాటినా అమ్మ సళ్ళలో బిగువు తగ్గలేదు .మెత్తగా ఉన్నా పిసుకుతుంటే లొంగనంటున్నాయి.ఇప్పదు ఈ వయస్సులో ఇంత గట్టిగా ఉంటే,అమ్మ ఇరవై ఎల్లప్పుడూ మరెంత గట్టిగా ఉండేవో.
సళ్ళను అలా చీకిపిసిన తరువాత మెల్లిగా సళ్ళనుంది కింది వైపు తన పయనం సాగించాడు.సల్ల కింద ముద్దు పెట్టాడు.కడుపు మీద పెట్టాడు.బొడ్డు చుట్టూ ముద్దు పెట్టి,నాలికతో రౌండ్ గా నాకాడు.ఆతరువాత తల్లి బొడ్డులో నాలిక జొనిపి ఆడించాడు.కొడుకు నాలిక బొడ్లో పెట్టగానే గిలిగింతలు వచ్చి కిలకిలమని నవ్వింది.కాని ఆతరువాత నాలిక బొడ్డునుంది కింది వైపుకు వెళ్ళింది.కమలకు కొడుకు ఏమీ చేయ్యబోతున్నాడో అర్థ మైంది.కొడుకు తన పూకు నాకబోతున్నాడు.ఆ ఆలోచన మనస్సులో పుట్టగానే వళ్ళంత అదోరకమైన పులకిమ్తకు లోనయ్యింది.”ఏ పూకు నుండి కొడుకును ఈ లోకానికి తెచ్చిందో,వాడి జన్మ స్థానమైన పూకును వాడు నాకబోతున్నాడు. “మ్అమ్ ఏయ్ కమల! నీ జన్మ ఈ రోజు ధన్యమైపోతున్నది.ఏ కొడుకైతే నీ అందమైన పూకును చీల్చుకుని,నీతో కేకలు పెట్టించి,పురిటి నొప్పులుతెప్పించి పుట్టాడో,నీ చనుగుబ్బలను పిసికి పాలు త్రాగి పెద్దోడైయ్యాడో,ఆ కొడుకే ఇప్పుడు కోడెయవ్వనంలో నీ యెడ కోడెత్రాసులా బుస్సలు కొడుతున్నకామంతో నీ ముందు మోకరిల్లి తనకు జన్మనిచ్చిన ఆపూకునే ఇప్పుడు కరువు తీరా నాకబోతున్నాడు.కట్టుకున్న మొగుడివళ్ళ తీరని నీ,కోరిక ఇప్పుడు కొడుకు నిజం కాబోతున్నది.నాకించుకో..బాగా పూకును ఇన్నేళ్ళ తీట తీరేలా,తనువూ తపన తీరేలా నాకించుకో. ”అనుకుంది.
కొడుకు ఈ రోజు తనపూకు నాకి దెంగి పాకం పెడతాడనే సంగతి తెలిసుంటే పూకు మీద ఆతులన్నిగోరిగుండేది. ఇంకా నయం మూడు నాలుగునెల్లగా పట్టించుకోకుండా వదలి వెయ్యడం వలన ఆడవిలాగా ఆతులు దుబ్బుగా పెరిగి ఆదట్టమైన ఆతులమధ్య పూకు అసలు కన్పించేదేకాదు.వారం క్రితం తనకే చిరాకువేసి, కొడుకు చూడకుండా కొడుకుకత్తెర రేజరు తీసుకుని ఆతులు గోరిగింది.పాపం రాఘవకు ఆ సంగతి తెలియక రెండు మూడుసార్లు గడ్డం కూడా గీసుకున్నాడు.ఆతులు తీసేసి వారందాటినందున.కొద్దిగా పెరిగి చూడటానికి అందంగానే ఉంది పూకు.అమ్మ పూకు దగ్గరికి ముఖం రాగానే మోకాళ్ళమీద కూర్చొని తలపైకెత్తి తల్లి వైపు సూటిగా చూసాడు. కొడుకు అలా చూడ గానే కమలకు బోలెడు సిగ్గేసింది.సిగ్గుపడుతూ, కొడుకు కళ్ళలోకి సూటిగా చూడలేక కళ్ళు క్రిందికి దించి, ముఖం పక్కకు తిప్పి,కొడుకు వైపు వారగా చూస్తూ
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
Post Reply 


[-]
Quick Reply
Message
Type your reply to this message here.


Image Verification
Image Verification
(case insensitive)
Please enter the text within the image on the left in to the text box below. This process is used to prevent automated posts.

Possibly Related Threads...
Thread: Author Replies: Views: Last Post
  Telugu latest romantic sex stories ISS.club 0 77,815 27-11-2018 11:09 PM
Last Post: ISS.club
  Indian telugu boothu Latest sex kathalu ISS.club 0 46,885 27-11-2018 03:34 PM
Last Post: ISS.club
  కొత్త లంజ పూకులో మజా - Telugu latest sexstories ISS.club 1 426,310 26-11-2018 03:01 PM
Last Post: ISS.club
  Modati sari anupavam sex kathallu in Telugu Font ISS.club 0 45,216 26-11-2018 01:58 PM
Last Post: ISS.club
  జ్యోతి లంజ పూకులో మజా - Group sex story in telugu font ISS.club 0 68,547 17-11-2018 11:34 PM
Last Post: ISS.club
  Telugu denganu sexstory in telugu font ISS.club 1 20,117 13-11-2018 03:06 PM
Last Post: ISS.club
  Telugu boothu kathalu in telugu font ISS.club 7 361,947 18-07-2018 03:00 PM
Last Post: ISS.club
  Latest telugu kama sexstories ISS.club 0 297,283 04-05-2018 11:48 PM
Last Post: ISS.club
  Amma kodukku puku dengudu kathallu ISS.club 0 363,071 04-05-2018 11:44 PM
Last Post: ISS.club
  2018 Telugu puku kathalu in telugu font ISS.club 3 270,461 24-04-2018 10:25 PM
Last Post: ISS.clubUser(s) browsing this thread: 7 Guest(s)

Indian Sex Stories

Contact Us | tzarevich.ru | Return to Top | Return to Content | Lite (Archive) Mode | RSS Syndication

Online porn video at mobile phone


new erotic sex storiesnude pic with storyhindi marathi sex video downloadമുലയിൽ പിടിച്ചുkhadi chuchidula lanjaWww.சித்தி மகள் செக்ஸ் கதைகள்.tamil x kathaiஒரு புண்டையுடன் குரூப் செக்ஸ் கதைTamil rap sexy ஆன்ட்டி videoxnxx kannada videospookulohindsex storymene apni mom ko chodatamil kama sex video downloadtaji chutdesi bhai behan chudai storieswww com sex teluguaunty sex storiesbrother sister sex story in hindidula puku lanjakannada sex filamkannada sex picschudai ki kahanhisexy storiresलवडे कसे लावायचेtelugu family sex videosfirst chudai storysudhu choda chudinew marathi sexy storyindian hindi sexy storesएक झटका मारा तो वो चीख उठी औरtelugu sex stories sarikasexy story latestincest bengali xxx storyindian sexy story in hindifucking neighbour storieskannada sex audio storyvadina kama kathalukannada sex stories ammasexi kathachudai ki story in hindi fontchithi tamil sex storieskannada sex storiestamil kamakathaigal comtelugu masala storiesmarathi sexy bookholi sex kahanimallu kunnasexy story hindi writingsex kathikal tamilfilm actress ki chudaipinni pukutamil kamakathaikal bookmaa ke sath chudai hindi storyhindi indian hot sexخالد فیضان جمال urdu incest sex kahanivelamma telugu comicskannada kathegalu raja sitegharelu chudai ki kahanikannada stories pdfkannada sex aunty photosthullu thunne kathegalumarathi aunty sextamil sex clubﺑﯿﺘﮯ ﺩﻧﻮﮞ ﮐﮯ ﻭﺍﻗﻌﺎﺕ۔ﻣﮑﻤﻞ ﮐﮩﺎﻧﯽ (Read maa ki chudai hindi kahanimalayali veditamil sex picture comtamil sex mobitelugu sec chatdesi sex stories telugubaap beti chudai hindi storybest tamil kama kathaifist night xnxxnew sex storyganda hendathi sex videolovers sex storieschoot storyஅம்மா புண்டைய கிழிச்சிட்டு இருக்கேன்fucking stories in telugu fontलड़के और लड़के का किसिँग वाली imagetamil dirty story in pdffree hindi sex stories pdfwww tamil aunty sex comhindi sexy story of sistertelugu puku dengudu videosbest friend sex storieskakima ke chodar bangla golpotelugu kama sex storiestelugu sexitelugu sex buthu kathalutamil xx stories