Post Reply 
akrama sambhandam telugu kathalu
20-04-2018, 11:20 PM
Post: #1
అది డిగ్రీ కాలేజీలో నా మొదటి రోజు, నాలుగు నెలలు ఆలస్యంగా జాయిన్ అయ్యాను. కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ని కలసి నాకు సంభందించిన అన్ని certificates ఇచ్చి నా క్లాసురూముకి వెళ్ళాను. అందరు నావంక అదోల చూస్తున్నారు కారణం ముందుచేప్పినట్లుగా లేట్ జాయినింగ్. వెళ్లి ఆఖరు బెంచ్లో కూర్చున్నాను.ప్రక్కన ఉన్న వ్యక్తిని హాయ్ అని పలకరించాబోయాను అతను మన HOD క్లాసు చెపుతున్నాడు తరువాత మాట్లాడుకుందాం అని గొణిగాడు నేను అబ్బో అనుకుని క్లాసు విందామని ట్రై చేశాను. వాడు ఏదో అడుగుతున్నాడు వీళ్ళు ఏదో చెపుతున్నారు నాకేమి అర్ధంకావట్లేదు. ఈ తలనొప్పి ఎందుకులే అని పక్కన ఉన్న అమ్మాయిల్ని చూడటానికి ట్రై చేసాను మొత్తం ఒక 25 మంది పైనే వుంటారు బెంచికి నలుగురు కూర్చున్నారు. క్లాసులో మూడు వరుసలున్నాయి రెండు వరుసలు అబ్బాయిలు ఒకటి అమ్మయిలు.అసలు అమ్మయిలు ఎలవున్నారా అని చూస్తున్న మొదటి బెంచ్లో ఫస్ట్ ముగ్గురు వరేస్ట్ తరువాతి అమ్మయి సరిగ్గా కనపడటం లేదు కాని ఆమె పిర్రలు కనిపిస్తున్నాయి రెండు పిర్రల మధ్య సందు క్లియర్గా కనపడుతుంది పేస్ కనపడలేదు కాని ఆ అమ్మాయికి స్పెట్ట్స్ వున్నయిఅని తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ బెంచ్లో అన్ని నిమ్మకాయలె అదేనండి బాయలు ఏమీలేవు. ఇంతలో ఎవరో నన్ను తట్టతంతో అటు చూసాను మా HOD " వెళ్లి కాలేజీ గేటు దగ్గర కూర్చో అందరు కనపడతారు" అని నన్ను గదిమాడు. " ఇక్కడ చూడు అని మల్లి క్లాసు స్టార్ట్ చేసాడు. ఇంతలో బెల్ మోగింది బయట వెయిట్ చేస్తున్న సర్ ని చూసాను మంచివాడిలాగే వున్నాడు. HOD attendance తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు అతను వచాడు పక్కన ఉన్న వ్యక్తి నా పేరు రవి అని చెప్పడు నేను నా పేరు చెప్పను. " ఈ సర్ ఏమనడు మన ఇష్టంవచిన్నట్లు మాట్లాడవచ్చు అని అన్నాడు.నువ్వు మాట్లాడు నేను పోరిలని స్కాన్ చేస్తానని చెప్పి మల్లి చూడటం స్టార్ట్ చేశా. అందరు అయిపోయారు ఒక్క లాస్ట్ బెంచ్ తప్పా ఎందుకంటే వాళ్ళని చూడటం కొంచెం కష్టం. మంచి ఫిగర్స్ ఎవరు లేరు. మూడవ లైన్లో ఒక అమ్మాయి కొంచం బాగుంది పెద్ద గుద్ద వైట్ కలర్ బ్రా వేసుకుంది మంచి లావుపాటి బాయలు. నెక్స్ట్ లైనులో ఒక white BBW అదేనండి పెద్ద పెద్ద స్థానాలు పెద్ద గుద్ద కాని మంచి కలర్ , ప్రక్కనే ఒక మంచి కొలతలతో ఇలియానా లాగ ఒక అమ్మాయి ఆ తరువాత లైన్లో మల్లి నిమ్మకాయలు ఇక మిగిలింది లాస్ట్ బెంచే. ఒక 45 నిముషాల తరువాత మల్లి బెల్ మోగింది వేరే లెక్చరర్ వస్తాడు కాని ఇంకా రాలేదు. ఇప్పుడు చూసాను లాస్ట్ బెంచ్ ఒక black BBW ప్రక్కనే ఒక తెల్లటి పొట్టి అమ్మాయి చాలా బాగుంది కరెక్ట్ సైజు బాయలు కాకపోతే కొంచం పొట్టిది.మిగతావి మునిపటిలాగే నిమ్మకాయలు. నాకయితే ఓరి దేవుడా వొచ్చి వొచ్చి ఈ నిమ్మ తోటలో పడ్డామెంటా అని ఎడుపోచింది. ప్రక్కన ఉన్న రవి బాసు నెక్స్ట్ మేడం మెంటల్ మొహంది జాగర్త అని హెచరించాడు. అందరు లేచి విష్ చేస్తున్నారు అప్పుడు చూసాను ఆమెని సరిగ్గా 5.6 కంటే ఎక్కువే వుంటుంది ఆమె ఎత్తు, కొంచం ఎర్రగా వుంది black transparent saree కట్టుకుంది black blouse & black bra నాకు అయితే ఆమె నిమ్మతోట్లో నగ్న సుందరిల కనిపించింది.నన్ను చూసి ఎవరు నువ్వు అని అడిగింది. నేను సమాధానం చెప్పబోఎలోపు new joining అని ప్రక్కన వున్నవాల్లందరు అరిచారు ఆమె ఇప్పుడా అని చిన్నగా నవ్వి బోర్డు తుడవటానికి అటు తిరిగింది అప్పుడు చూసాను ఆమె బ్యాక్ అబ్బ ఎంతబాగుందో.
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
20-04-2018, 11:20 PM
Post: #2
ఆమె ఇప్పుడా అని చిన్నగా నవ్వి బోర్డు తుడవటానికి అటు తిరిగింది అప్పుడు చూసాను ఆమె బ్యాక్ అబ్బ ఎంతబాగుందో.జాకెట్ కి లంగాకి మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్ ని బ్లాక్ చీర లోనించి చూస్తుంటే మ్యాడంని అక్కడే వొంగోబెట్టి దేంగాలనిపించింది. బోర్డు ని తుడుపుతూ ఎడమనుంచి కుడికి , కుడి నుంచి ఎడమకు తన చేతిని కదుపుతూ వుంటే తన పిర్రలు అటు ఇటు ఊగుతూ నాకు మరింత మూడ్ తెప్పించాయి.తన చేయి కుడి పక్క వచ్చినప్పుడు తన కుడి చన్ను దర్శనం ఇచ్చింది జాకెట్ చెమటతో తడిచి ఊండటంవలన బ్రా తన చన్నుని ఎంతవరకు కవర్ చేసిందో క్లియర్గా తెలుస్తుంది చీర transparent కావడంతో సైజు ఎంతో చెప్పవచ్చు 38 కంటే ఎక్కువే ఉండొచ్చు అనిపించింది మొదటసారి నా జీవితంలో ఫైన చూడల లేదా కింద చూడాలా అని తికమక పడ్డాను. ఆమె ఏదో చెబుతూ అటు ఇటు తిరుగుతుంది నేను మాత్రం ఆమె సల్లకేసి, చేతులు పికిఎతినప్పుడు ఆమె అందమయిన నడుము బొడ్డుకేసి, వెనుకకు తిరిగినప్పుడు కసేకించే ఆమె పిర్రలకేసి చూస్తున్నాను. ఇంతలో ఆమె నా కేసి వేలుచూపిస్తూ ఫైకి లేవమంది.లేచి నుంచున్నాను నన్ను ఒక ఫార్ముల అడిగింది అప్పుడు అర్ధం అయ్యింది ఆమె మా లెక్కలు మ్యడం అని బదులు చెప్పి కూర్చున్నాను. బెల్ మోగింది అప్పుడే 45 నిముషాలు అయిపోయాయ అని ఆశ్చర్యం తోపాటు బాధ కూడా వేసింది సర్లే రేపు మల్లి చూడోచ్చులే అనుకున్నాను. ఇంతలో అమ్మయిలందరు ఒక బుక్ తీసుకుని గుద్దలూపుకుంటూ వెళ్తున్నారు, పక్కన చూసాను ఎంటి అని రవి చెప్పాడు " English communication skills ల్యాబ్ first years స్పెషల్గా పెట్టారు" అయితే పద వెళ్దాం అని అన్నాను వుండు in-shirt చేయాలి అమ్మాయిలు వెళ్ళిన తరువాత చేదాం అన్నాడు. చా!! అమ్మయిల గుద్దలు చూసే అవకాశం పోయిందే అని చెప్పి నవ్వాను. అందరు వెళ్లారు అబ్బాయిలు ఫైకి లేచి నా దగ్గరకు వచ్చి పరిచయం చేసుకుంటున్నారు, నీ అమ్మ ఈ నిమ్మతోట్లో ఎలావుంటునార్రా బాబు అనుకుని in-shirt చేసి ల్యాబ్ కి వెళ్తుంటే మధ్యలో చాల క్లాసు రూమ్సు ఊన్నాయి అన్ని క్లాసులలో మంచి ఫిగర్స్ ఊన్నారు అందర్ని చూస్తూ నడుస్తున్నాను. ల్యాబ్ లోకి వెళ్ళాను అందరు గ్రూపులుగా కూర్చున్నారు ప్రతి గ్రూపుకి ముగ్గురు అమ్మాయిలు, నలుగురు అబ్బాయిలు. నేను అక్కడే నిలబడి చూస్తున్న ఇంతలో ఒక మ్యడం వచ్చి నా మీద చేయ్యివేసింది ఒక్క దెబ్బతో లెక్కలు మ్యాడం మత్తు మొత్తం వదిలింది ఆమె పేరు శిరీష మంచి ఎత్తు పెద్ద స్థనాలు,పెద్ద గుద్ద వైట్ కలర్ లో వుంది ఎంత బాగుంది అంటే వెంటనే కాళ్ళు చూసా మెట్లు వున్నాయి, మొగుడు రోజు దెబ్బలేస్తునాడెమో కత్తిలాగా తయరయ్యంది . ఏంటి అని చేతితో సైగ చేసింది ఫస్ట్ డే మ్యడం అని అన్నాను. Okay then Join in 8th group అన్నది. ఇందాక పలకరించిన రవిగాడు నవ్వుతు రారా అని సైగ చేసాడు. వెళ్లి వాడి ప్రక్కన కూర్చుని థాంక్స్ రా బాబు నీ గ్రూపులోనే పడ్డాను అని ముందు చూసాను. ముగ్గురు అమ్మాయిలు ఒకటి స్పెట్ల్స్ తో వుంది అదేనండి ఫస్ట్ బెంచ్ ఫిగర్ మొహం ఇప్పుడే చూస్తున్న కొంచం మొటిమలు వున్నాయి తెల్లగా వుంది లిప్స్ చాల ఎర్రగా వున్నాయి సల్ల్ల్లు కనపడకుండా చున్ని అడ్డం పెట్టింది. ప్రక్కన పెద్ద సల్లతో ఒకటి తెల్లగా వుంది అదేనండి white BBW చున్నితో కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది ఆ సైజులకి చున్ని ఎంసరిపోతుంది కింద కవర్ చేస్తే ఫైన, ఫైన కవర్ చేస్తే కింద దర్సనమిస్తున్నాయి ప్రక్కన ఒక నల్ల నిమ్మకాయలు దీనిగురించి పెద్దగా మనకు అవసరం లేదు. హాయ్ అని ఫస్ట్ అమ్మాయిని పలకరించా హాయ్ అని చెప్పి తన పేరు సంధ్య చెప్పింది. మన white BBW హాయ్ అని " ఏంటి లేటుగా జాయిన్ అయ్యారు" అని ప్రశ్నల మీద ప్రశ్నలు అడుగుతుంది చివరకు తన పేరు గాయత్రి అని చెప్పింది ఇంకా ఏదో అడగబోతుంటే పక్కన వున్నమ్మయిని మీ పేరేంటి అని అడిగాను జోస్న అని ఘాటుగా సమాధానమిచ్చింది " అందుకు కధే నీకు దేవుడు నిమ్మకాయలిచ్చింది అనుకున్నాను. అది నా మోహంలో కనపడిందేమో సంధ్య చిన్నగా నవ్వింది నేను తనను చూసి నవ్వాను. ప్రక్కన వున్నా white BBW అదేనండి గాయత్రి మీకు ఇంటర్లో % ఎంత అని అడిగింది 85% అని చెప్పి తల క్రిందకు దించాను సడెన్ గా Black BBW గుర్తుకు వచ్చింది ఎక్కడ వుందా అని చూసావు నా ప్రక్క గ్రూపులో నాకు ఎదురుగా కూర్చుంది చున్ని మెడ దగ్గర వేసుకుని బాయల్ని బయటకి వదిలేసింది ఒక్కోదాన్ని పట్టుకోవటానికి నా రెండు చేతులు కావాలి దాని నిప్పెల్స్ లావుగా చిటికిన వేలు సైజులో పెద్దగా కనిపిస్తుంది తను నవ్వుతున్నప్పుడల్లా అవి ఎగిరే తీరు చూస్తుంటే నా పాంట్లో తమ్ముడు నాట్యం చేయడం మెదలేట్టాడు నాకే ఇలా వుంటే ముందున్న మనోళ్ళు పండగ చేస్తున్నారేమో అనిపించింది ( ఇంకా వుంది )
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
20-04-2018, 11:20 PM
Post: #3
ఆ గంట ఎలా గడిచిందో తెలియలేదు ఇక లంచ్ చేసే సమయం అయ్యింది అంతమంది అమ్మయిలు వున్నా కాలేజీ ఎందుకో బోర్ కొట్టింది. బయటకు వెళ్తుండగా ప్రిన్సిపాల్ ఆపాడు ఎక్కడికి అని అడిగాడు ఇంటికి అని చెప్పను " జాయిన్ అయ్యిందే లేటు అప్పుడే ఇంటికి వెళ్తున్నావ్ ఇలా ఐతే కష్టం అని ఒక నెలపాటు నీకు 3pm-5pm స్పెషల్ క్లాసులు వుంటాయి అన్నాడు " ప్యాంటు జేబులో సెల్ vibration తో చంపేస్తుంది. కొత్తగా రూం తీసుకున్నాను నాన్న వెయిట్ చేస్తుంటారు నాకోసం అని చెప్పి బయటకు వచ్చి సెల్ చూసాను. ఫోన్ లో నాన్న అడ్రస్ చెప్పి అక్కడకు రమ్మన్నాడు ఆటో ఎక్కి ఆ అడ్రస్ కు వెళ్ళాను. చూస్తుంటే బాగా బలిసినవాళ్ళు వుండే ఏరియాలా వుంది, సమస్యే లేదు వ్రాంగ్ అడ్రస్ కి వచ్చామని ఆటో డ్రైవర్కి చెప్తున్నాను ఇంతలో రే....!! అని నాన్న పిలిచాడు అటు చూసాను నా ఆనందానికి అన్తులు లేవు ఎందుకంటే అక్కడ నా బైక్ వుంది. ఇక్కడ అద్దెకు రూం ఎలా దొరికింది అని అడిగే లోపే నాన్న " ఇది నా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ అన్న ఇల్లు వాళ్ళు US లో వుంటారు bachelors కి ఇక్కడ రూం ఇవ్వరు మీ ఫ్రెండ్స్ని తీసుకొచ్చి రచ్చ చేయొద్దు జాగర్తగా వుండు అన్ని సామాన్లు ఫైన పెట్టాను అని చెప్పి రూం తాళాలు , బైక్ కీ ఇచ్చి వెళ్ళాడు.ఇల్లు చాల బాగుంది క్రింద వేరే ఎవరో వున్నారు నాది ఫైన చిన్న రూం బైక్ లోపల పెడదామని గేటు ఓపెన్ చేసి ఫైకి తీసుకుని వెళ్ళాను.ఫైకి వెళ్తుంటే క్రింద పోర్షన్ డోర్ ఓపెన్ అయ్యింది ఒక లావుపాటి ఆంటి షకీలా సైజులో వుంది పేస్ చూస్తే మన ఏరియాలా లేదు పెద్ద పెద్ద బాయలు వీటికి కూడా బ్రాలు ఉంటాయా అనిపించింది ఇక దాని గుద్ద ఐతే ఆ డోర్ అంత వుంది. " ఫైకి వచ్చింది నువ్వేనా" అని అడిగింది అవునని తల ఊపాను. బైక్ పద్దాక ఎక్కి దిన్చావోద్దు ఫ్లోరు పాడవుతుంది అదుగో అక్కడ వున్న చెట్టు దగ్గర పెట్టు నైట్ మాత్రం ఇక్కడ పెట్టు అని చెప్పింది. నాకు ఐతే "మీ ఆయన్ని కూడా పద్దాక దెంగొద్దు పూకు అరిగి పోద్ది రోజుకి ఒక్కసారె దెంగాలి అంటావా నిఅమ్మ" అని అందామనుకున్న కాని ఎప్పుడన్నా క్రికెట్ చూడాలంటే వీళ్ళ ఇంటికి వోల్లోచ్చు అని "సరే ఆంటి" అని మర్యాదగా చెప్పి నా రూం డోర్ ఓపెన్ చేశా చూస్తే నా కంప్యూటర్ గబగబా అన్ని కనెక్ట్ చేసి సాంగ్స్ ప్లే చేస్తూ రూం సర్ది పక్కన ఎవరన్న పాపలున్నరేమో చూద్దామని రూం బయటకి వచ్చా రూం కి ఎండమ కుడి వయపు ఇల్లు వున్నాయి ముందు రోడ్ తరువాత కొన్ని ఇల్లు అన్ని డోర్ ఓపెన్ చేసే వున్నాయి కాని ఎవరు బయట లేరు " లంజలందరు టి.వి సీరియల్స్ మీద పడుంటారు అనుకున్న.ముందు చూస్తే మన షకీలా మొక్కలకి నీళ్ళు పెడుతుంది తొడలు కాదు కాదు పెద్ద స్తంభాలు కనిపిస్తున్నాయి జాకెట్ తడిచి ఉండటంతో లోపల బ్రా లేదని తెలుస్తుంది ఫైత కొంచం పక్కకు జరగటంతో ఆ మధ్యలో వున్నా లోయ ఎంత లోతుందో తెలియనంత పెద్దగా చాలా దగ్గరకు జరిగిన రెండు సల్ల మద్య అందమగా తెల్లగా వుంది కాని ఆ పేస్ మన ఏరియా కాదు నార్త్ లూక్లో వుంది.ఆల్రెడీ కాలేజీలో అంతమందిని చూసాక ఇక్కడ ఈమెని చూసాక తమ్ముడి మస్సాజ్ కి టైం వచ్చింది అనుకున్నాను. లోపలకి వెళ్లి డోర్ లాక్ చేసి మ్యూజిక్ ఆపి సౌండ్ తగ్గించి BF లు చూస్తూ మడ్డని ముందుకు వెనక్కు వూపి పడుతున్న టైంలో బాత్ రూం కి వెళ్లి కార్చేసాను స్నానం చేసి బయటకు వచ్చాను.....(ఇంకా వుంది)
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
Post Reply 


[-]
Quick Reply
Message
Type your reply to this message here.


Image Verification
Image Verification
(case insensitive)
Please enter the text within the image on the left in to the text box below. This process is used to prevent automated posts.

Possibly Related Threads...
Thread: Author Replies: Views: Last Post
  Indian telugu boothu Latest sex kathalu ISS.club 0 48,293 27-11-2018 03:34 PM
Last Post: ISS.club
  Telugu seelavathy Puku Kathalu ISS.club 0 57,580 27-11-2018 02:27 PM
Last Post: ISS.club
  Aunty ni vongo petti dengutha lanja telugu kathalu ISS.club 10 228,219 18-07-2018 03:15 PM
Last Post: ISS.club
  Telugu boothu kathalu in telugu font ISS.club 7 363,182 18-07-2018 03:00 PM
Last Post: ISS.club
  telugu incest puku dengudu kathalu ISS.club 2 551,802 04-05-2018 10:37 PM
Last Post: ISS.club
  Virgin puku dengudu telugu sex kathalu ISS.club 4 615,976 04-05-2018 11:44 AM
Last Post: ISS.club
  .పిన్ని బ్లౌసె లొ బ్ర లెదు.. -- Telugu hot pinni sex kathalu ISS.club 1 910,606 24-04-2018 11:36 PM
Last Post: ISS.club
  Pookulo Chesina Raccha -- Telugu kama kathalu ISS.club 0 213,416 24-04-2018 10:33 PM
Last Post: ISS.club
  2018 Telugu puku kathalu in telugu font ISS.club 3 271,281 24-04-2018 10:25 PM
Last Post: ISS.club
  Latest sex kathalu in telugu font ISS.club 0 198,344 22-04-2018 11:05 PM
Last Post: ISS.clubUser(s) browsing this thread: 1 Guest(s)

Indian Sex Stories

Contact Us | tzarevich.ru | Return to Top | Return to Content | Lite (Archive) Mode | RSS Syndication

Online porn video at mobile phone


ಕನ್ನಡ ಮಾವ ಕಾಮ ಕಥೆಗಳುmeri choot ko chatoclassic sex storiesmama kodalu kathalumalayalam x storiesnaukar sexindian masala storiestamil kama stories in tamil languagesarasa srungara kathaluwww kannada kamaboor ki kahaninani ki chudai ki kahanitelugu x storyshot indian wife storiesnew tamil sex kathaikalhindi gangbang storiesdidi ki chut mariउन्हाळ्यातील चावट कथाurdu hindi chudai kahaniindian girls sex storiesfamily chudai ki kahanimr chutwap hindi xxxತುಟಿಗೆ ಮುತ್ತು ಹೆಂಡತಿಗೆ ನಾಚಿಕೆmalayalam hardcorewww marathi sex stori comkuwari chut hindi storyदेवर ने भाभी के कपड़े खोलकर चोदा हिंदी में पप्पी लगा करkama kathai new tamilsex story bhai bahanpakistani sex story in hindidesi long hair sexsexy image and storytamil kamakathaikal wifejawan chut ki photogudda lanjatelugu bus sexबायको ची इच्छा दुसरा नवरा कामुक सेक्स कथाsexy hindi language storymarathi sex story newtamil mother son sexmeena xossipxxx hot hindisexy kahaniykannada halli kama kathegalutelugu anutys sexholi ki chudaiteacher tamil kama kathaibehan ki pantymalayalam sex websitemaa bete chudai ki kahanireal story sex hinditamil sex stories updatetamil new sexy storiestamil story xxxmast sexy story in hindimallu call girlsdesi balatkar kahanitamil sex akkabhabhi devar sex kahanitelugu sex dengulatawww sex com marathihoneymoon story in marathitamil sex stories antharangamchudai balatkaroriya sex photomalayalam കല്യാണം sex videopapa ki chudai kahanikannada athige kama kathegaluappa magal sex story tamilmalayalam hot sexydidi chootmarathi sex storkolkata bangla sex storyfree desi sex xxxWwwxxxHindi sexy bhai behan ki Kahani videoSex with chitti tied mangalsutra sex stiries malayalam poran